Phân phối chương trình môn Tiếng Anh lớp 7

Kế hoạch phân chia chương trình giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 7

Tài liệu Phân phối chương trình môn Tiếng Anh lớp 7 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây sẽ đưa ra trình tự kế hoạch giảng dạy trong suốt một năm học của môn Tiếng Anh lớp 7 hệ 10 năm, từ đó giúp các thầy cô dễ dàng hơn trong việc soạn giáo án và bài giảng của mình. Sau đây mời các thầy cô cùng tham khảo.

Cả năm: 35 tuần, 105 tiết

Học kỳ I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết

HỌC KÌ I

Tiết

Tên bài

Ghi chú

1

Hướng dẫn môn học

2

3

4

5

6

7

8

Unit 1 My new school

Lesson 1: Getting started

Lesson 2:A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

9

10

11

12

13

14

15

Unit 2 Health

Lesson 1: Getting started

Lesson 2:A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

16

17

18

19

20

21

22

Unit 3 Community service

Lesson 1: Getting started

Lesson 2:A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

23

24

Review 1

Lesson 1: Language

Lesson 2: Skills

25

Bài kiểm tra số 1

26

27

28

29

30

Unit 4 Music and arts

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

31

Trả và chữa bài kiểm tra số 1

32

33

Unit 4 Music and arts

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

34

35

36

37

38

39

40

Unit 5 Vietnamese food and drink

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

41

Bài kiểm tra số 2

42

43

44

45

46

Unit 6 The first university in Viet Nam

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

47

Trả và chữa bài kiểm tra số 2

48

49

Unit 6 The first university in Viet Nam

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

50

Unit 7 Traffic

Lesson 1: Getting started

51

52

Review 2

Lesson 1: Language

Lesson 2: Skills

53

Kiểm tra học kì I

54

Trả và chữa bài kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

Tiết

Tên bài

Ghi chú

55

56

57

58

59

60

Unit 7 Traffic

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

61

62

63

64

65

66

67

Unit 8 Films

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

68

69

70

71

72

73

74

Unit 9 Festivals around the world

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

75

76

Review 3

Lesson 1: Language

Lesson 2: Skills

77

Bài kiểm tra số 3

78

79

80

81

82

Unit 10 Sources of energy

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

83

Trả và chữa bài kiểm tra số 3

84

85

Unit 10 Sources of energy

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

86

87

88

89

90

91

92

Unit 11 Travelling in the future

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

93

Bài kiểm tra số 4

94

95

96

97

98

Unit 12 An overcrowded world

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

99

Trả và chữa bài kiểm tra số 4

100

101

Unit 12 An overcrowded world

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

102

103

Review 4

Lesson 1: Language

Lesson 2: Skills

104

Kiểm tra học kì II

105

Trả và chữa bài kiểm tra học kì II

Trên đây là tài liệu Phân phối chương trình môn Tiếng Anh lớp 7, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ...

Đánh giá bài viết
3 1.510
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm