Phân phối chương trình môn Toán Tiểu học

Phân phối chương trình môn Toán Tiểu học

Để đảm bảo mục tiêu học tập và phát triển toàn diện cho từng học sinh, VnDoc.com xin giới thiệu tới quý thầy cô phân phối chương trình môn Toán Tiểu học, với đầy đủ nội dung dạy và học môn Toán của các lớp 1, 2, 3, 4, 5. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt Tiểu học

Phân phối chương trình môn Âm nhạc Tiểu học

Phân phối chương trình môn Đạo đức Tiểu học

CHƯƠNG TRÌNH – MÔN TOÁN TIỂU HỌC

Tuần - Tiết

TÊN BÀI DẠY

HỌC KÌ I (18 tuần): 72 tiết (lớp Một); 80 tiết (lớp Hai, Ba, Bốn, Năm)

Tiết

LỚP MỘT

Tiết

LỚP HAI

LỚP BA

LỚP BỐN

LỚP NĂM

1

Tiết học đầu tiên

1

Ôn tập: các số đến 100

Đọc, viết, so sánh, các số có 3 chữ số

Ôn tập: các số đến 100000

Ôn tập: Khái niệm về phân số

2

Nhiều hơn, ít hơn

2

Ôn tập: các số đến 100 (tt)

Cộng,trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)

Ôn tập: các số đến 100000 (tt)

Ôn tập:Tính chất cơ bản của phân số

3

Hình vuông, hình tròn

3

Số hạng - tổng

Luyện tập

Ôn tập: các số đến 100000 (tt)

Ôn tập: So sánh hai phân số

4

Hình tam giác

4

Luyện tập

Cộng các số có 3 chữ số (nhớ 1 lần)

Biểu thức có chứa 1 chữ

Ôn tập: So sánh hai phân số

   

5

Đề-xi-mét

Luyện tập

Luyện tập

Phân số thập phân

5

Luyện tập

6

Luyện tập

Trừ các số có 3 chữ số (nhớ 1 lần)

Các số có 6 chữ số

Luyện tập

6

Các số 1, 2, 3

7

Số bị trừ - số trừ - hiệu

Luyện tập

Luyện tập

Ôn tập: phép cộng, phép trừ hai phân số.

7

Luyện tập

8

Luyện tập

Ôn tập: các bảng nhân

Hàng và lớp

Ôn tập: phép nhân, phép chia hai phân số.

8

Các số 1, 2, 3, 4, 5

9

Luyện tập chung

Ôn tập: các bảng chia

SS các số có nhiều cs.

Hỗn số

   

10

LT chung

Luyện tập

Triệu và lớp triệu

Hỗn số (tt)

9

Luyện tập

11

Kiểm tra

Ôn tập về hình học

Triệu và lớp triệu (tt)

Luyện tập

10

Bé hơn. Dấu <

12

Phép + có tổng = 10

Ôn tập về giải toán

Luyện tập

Luyện tập chung

11

Lớn hơn. Dấu >

13

26 + 4; 36 + 24

Xem đồng hồ

Luyện tập

Luyện tập chung

12

Luyện tập

14

Luyện tập

Xem đồng hồ (tt )

Dãy số tự nhiên

Luyện tập chung

   

15

9 cộng với 1 số: 9 + 5

Luyện tập

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Ôn tập về giải toán

13

Bằng nhau. Dấu =

16

20 + 5;

Luyện tập chung

SS và xếp các số TN

ÔT và bổ sung về GT

14

Luyện tập

17

49 + 25

Kiểm tra

Luyện tập

Luyện tập

15

Luyện tập chung

18

Luyện tập

Bảng nhân 6

Yến, tạ, tấn

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)

16

Số 6

19

8 cộng với 1 số:

8 + 5

Luyện tập

Bảng đơn vị đo khối lượng

Luyện tập

   

20

28 + 5

Nhân số có 2 cs với số có 1cs (không nhớ)

Giây, thế kỉ

Luyện tập chung

Tiết

LỚP MỘT

Tiết

LỚP HAI

LỚP BA

LỚP BỐN

LỚP NĂM

17

Số 7

21

38 + 25

Nhân số có 2 chứ số với số có 1cs (có nhớ)

Luyện tập

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

18

Số 8

22

Luyện tập

Luyện tập

Tìm số TBC

ÔT: Bảng đơn ....KL

19

Số 9

23

Hình CN, H. tứ giác

Bảng chia 6

Luyện tập

Luyện tập

20

Số 0

24

Bài toán về nhiều hơn

Luyện tập

Biểu đồ

Đề-ca-mét vuông

Héc-tô-mét vuông

   

25

Luyện tập

Tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số

Biểu đồ (tt)

Mi-li-mét vuông

Bảng đơn vị đo DT

21

Số 10

26

7 + với 1 số: 7 + 5

Luyện tập

Luyện tập

Luyện tập

22

Luyện tập

27

47 + 5;

Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số.

Luyện tập chung

Héc-ta

23

Luyện tập chung

28

47 + 25

Luyện tập

Luyện tập chung

Luyện tập

24

Luyện tập chung

29

Luyện tập

Phép : hết, Phép : có dư

Phép cộng

Luyện tập chung

   

30

Bài toán về ít hơn

Luyện tập

Phép trừ

Luyện tập chung

25

Kiểm tra

31

Luyện tập

Bảng nhân 7

Luyện tập

Luyện tập chung

26

Phép + trong PV3

32

Ki-lô-gam

Luyện tập

Biểu thức có chứa 2 chữ

Khái niệm số thập phân

27

Luyện tập

33

Luyện tập

Gấp 1 số lên nhiều lần

Tính chất giao hoán của phép cộng

Khái niệm số thập phân (tt)

28

Phép cộng trong phạm vi 4

34

6 cộng với 1 số: 6 + 5

Luyện tập

Biểu thức có chứa 3 chữ

- Hàng của số thập phân

- Đọc, viết số thập phân

   

35

26+5

Bảng chia 7

Tính chất kết hợp của Phép cộng

Luyện tập

29

Luyện tập

36

36 + 15

Luyện tập

Luyện tập

Số TP bằng nhau

30

Phép + trong PV 5

37

Luyện tập

Giảm đi 1số lần

Tìm 2 số khi biết T&H.

SS hai số thập phân.

31

Luyện tập

38

Bảng cộng

Luyện tập

Luyện tập

Luyện tập

32

Số 0 trong phép +

39

Luyện tập

Tìm số chia

Góc nhọn, góc tù, góc...

Luyện tập chung

   

40

Phép cộng có tổng bằng 100

Luyện tập

Hai đường thẳng vuông góc

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân.

33

Luyện tập

41

Lít

Góc vuông,góc không vuông

Hai đường thẳng song song

Luyện tập

34

Luyện tập chung

42

Luyện tập

Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông = ê ke

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

35

KTĐK (giữa kì I)

43

LT chung

Đề-ca-mét,

Hec-tô-mét

Vẽ hai đường thẳng song song

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

36

Phép trừ trong PV3

44

KTĐK (giữa kì I)

Bảng đơn vị đo độ dài.

TH vẽ hình chữ nhật

Luyện tập chung

   

45

Tìm SH trong 1tổng

Luyện tập

TH vẽ hình vuông

Luyện tập chung

Tiết

LỚP MỘT

Tiết

LỚP HAI

LỚP BA

LỚP BỐN

LỚP NĂM

37

Luyện tập

46

Luyện tập

Thực hành đo độ dài

Luyện tập

Luyện tập chung

38

Phép trừ trong phạm vi 4

47

Số tròn chục trừ đi một số

Thực hành đo độ dài (tt)

Luyện tập chung

KTĐK (giữa kì I)

39

Luyện tập

48

11 trừ đi một số:

11-5

Luyện tập chung

KTĐK (giữa kì I)

Cộng hai số thập phân

40

Phép trừ trong phạm vi 5

49

31 - 5; 51 - 15

KTĐK (giữa kì I)

Nhân với số có 1 chữ số

Luyện tập

   

50

Luyện tập

Bài toán giải bằng hai phép tính

Tính chất giao hoán của phép nhân

Tổng nhiều số thập phân

41

Luyện tập

51

Luyện tập

Bài toán giải bằng hai phép tính (tt)

Nhân với 10;100;..

Chia cho 10;100,.

Luyện tập

42

Số 0 trong phép trừ

52

12 trừ đi một số:

12 - 8

Luyện tập

Tính chất kết hợp của phép nhân

Trừ hai số thập phân

43

Luyện tập

53

32 - 8

Bảng nhân 8

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Luyện tập

44

Luyện tập chung

54

52 - 28

Luyện tập

Đề-xi-mét vuông

Luyện tập chung

   

55

Luyện tập

Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.

Mét vuông

Nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên

45

Luyện tập chung

56

Tìm số bị trừ

Luyện tập

Nhân 1 số với 1 tổng

Nhân 1 số thập phân với 10, 100, 1000,...

46

Phép cộng trong

phạm vi 6

57

13 trừ đi một số:

13 - 5

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Nhân 1 số với 1 hiệu

Luyện tập

47

Phép trừ trong phạm vi 6

58

33 - 5

Luyện tập

Luyện tập

Nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân

48

Luyện tập

59

53 - 15

Bảng chia 8

Nhân với số có 2 cs.

Luyện tập

   

60

Luyện tập

Luyện tập

Luyện tập

Luyện tập

49

Phép cộng trong phạm vi 7

61

14 trừ đi một số:

14 - 8

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Giới thiệu nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11

Luyện tập chung

50

Phép trừ trong phạm vi 7

62

34 - 8

Luyện tập

Nhân với số có 3 chữ số

Luyện tập chung

51

Luyện tập

63

54 - 18

Bảng nhân 9

Nhân với số có 3 chữ số (tt)

Chia 1 số thập phân cho 1 số tự nhiên

52

Phép cộng trong phạm vi 8

64

Luyện tập

Luyện tập

Luyện tập

Luyện tập

   

65

15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Gam

Luyện tập chung

Chia 1 số thập phân cho 10, 100, 1000,...

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 16.956
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm