Phân phối chương trình môn Vật lý bậc THCS

Phân phối chương trình môn Vật lý THCS

Phân phối chương trình môn Vật lý bậc THCS từ học kì I đến học kì II môn Vật lí lớp 6 - 9 giúp GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

Phân phối chương trình môn Lịch sử bậc THCS

Phân phối chương trình môn Ngữ văn bậc THCS

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 THCS
MÔN VẬT LÍ

Kèm theo Kế hoạch số 01/THCS – LNQ
Thực hiện năm học 2016 – 2017
Học kỳ 1: 19 tuần - 18 tiết
Học kỳ 2: 18 tuần - 17 tiết
Cả năm: 37 tuần - 35 tiết

Học kỳ I

Tuần

Tiết

Tên bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn điều chỉnh

Ghi chú

Chương I: Cơ học 21 tiết (15LT, 2 KT, 3 ÔT, 1 TH)

1

1

Đo độ dài (Gộp bài 1 và bài 2)

Mục I. Đơn vị đo độ dài

Học sinh tự ôn tập

Câu hỏi từ C1 đến C10.

Chuyển một số thành bài tập về nhà.

2

2

Đo thể tích chất lỏng

Mục I. Đơn vị đo thể tích.

Học sinh tự ôn tập.

3

3

Đo V vật rắn không thấm nước

4

4

Khối lượng. Đo khối lượng

Mục II. Đo khối lượng.

Có thể dùng cân đồng hồ để thay cho cân Rô-béc-van.

Có thể em chưa biết.

Theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ thì “1 chỉ vàng có khối lượng là 3,75 gam”.

5

5

Lực - Hai lực cân bằng

6

6

Tìm hiểu k.quả tác dụng của lực

7

7

Trọng lực - Đơn vị lực

8

8

Bài tập

9

9

Kiểm tra 1 tiết

10

10

Lực đàn hồi

11

11

Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng

12

12

Khối lượng riêng - Bài tập

(lựa chọn một số bài tập phù hợp trong sách bài tập để dạy phần bài tập)

13

13

Trọng lượng riêng - Bài tập

Mục III. Xác định trọng lượng riêng của một chất.

Không dạy.

14

14

Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi

15

15

Máy cơ đơn giản

16

16

Mặt phẳng nghiêng

17

17

Ôn tập học kì I

18

18

Kiểm tra học kì I

Học kỳ II

20

19

Đòn bẩy

21

20

Ròng rọc

22

21

Tổng kết chương I

Chương II: Nhiệt học 16 tiết (10LT, 2KT, 1 TH, 3ÔT)

23

22

Sự nở vì nhiệt của chất rắn

24

23

Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

25

24

Sự nở vì nhiệt của chất khí

Câu hỏi C8 (tr.63), C9 (tr.64).

Không yêu cầu học sinh trả lời.

26

25

Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Thí nghiệm hình 21.1.

Chuyển thành thí nghiệm biểu diễn.

27

26

Nhiệt kế. Nhiệt giai

Mục 2b, mục 3 (tr.70).

Đọc thêm

Lưu ý: Nhiệt độ trong nhiệt giai ken vin gọi là ken vin, kí hiệu là K.

28

27

Thực hành đo nhiệt độ

29

28

Ôn tập

30

29

Kiểm tra 1 tiết

31

30

Sự nóng chảy và sự đông đặc

Thí nghiệm hình 24.1.

Không bắt buộc làm thí nghiệm, chỉ mô tả thí nghiệm và đưa ra kết quả bảng 24.1.

32

31

Sự nóng chảy và sự đông đặc (t)

33

32

Sự bay hơi và sự ng­ưng tụ

Sự bay hơi và sự ng­ưng tụ (tiếp)

Mục c) Thí nghiệm kiểm tra.

Chỉ cần nêu phương án thí nghiệm, còn tiến hành thí nghiệm thì học sinh có thể thực hiện ở nhà.

34

33

Sự sôi + Sự sôi (tiếp)

Thí nghiệm hình 28.1.

Chuyển thành thí nghiệm biểu diễn.

35

34

Tổng kết chương II: Nhiệt học

36

35

Kiểm tra học kì II

37

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7 THCS
MÔN VẬT LÍ

Kèm theo Kế hoạch số 01/THCS – LNQ
Thực hiện năm học 2016 – 2017

Học kỳ 1: 19 tuần - 18 tiết
Học kỳ 2: 18 tuần - 17 tiết
Cả năm: 37 tuần - 35 tiết

Học kỳ I

Tuần

Tiết

Tên bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn điều chỉnh

Ghi chú

Chương I: Quang học 11 tiết (7 LT, 1 TH, 2 ÔT, 1 KT)

1

1

Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng

2

2

Sự truyền ánh sáng

3

3

Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

4

4

Định luật phản xạ ánh sáng

5

5

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

6

6

Bài tập

7

7

Bài 6. Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Mục II.2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng.

Không bắt buộc.

8

8

Gương cầu lồi

9

9

Gương cầu lõm

10

10

Tổng kết chương I: Quang học

11

11

Kiểm tra 45 phút

Chương II: Âm học 8 tiết (6LT, 1 ÔT, 1 KT)

12

12

Nguồn âm

Độ cao của âm

C9 (tr.29).

Không bắt buộc học sinh thực hiện.

13

13

Độ to của âm

Câu hỏi C5, C7 (tr.36).

Không yêu cầu học sinh trả lời.

14

14

Môi trường truyền âm

15

15

Phản xạ âm. Tiếng vang

Thí nghiệm hình 14.2.

Không bắt buộc làm thí nghiệm.

16

16

Chống ô nhiễm tiếng ồn

17

17

Ôn tập học kì I

18

18

Kiểm tra học kì I

19

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
4 8.940
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm