Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 9 mới thí điểm

1 557

Với mong muốn giúp quý thầy cô chuẩn bị giáo án môn tiếng Anh lớp 9 hiệu quả, VnDoc.com đăng tải tài liệu phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh 9 chương trình mới của bộ GD - ĐT năm học 2019 - 2020 dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

Phân phối chương trình tiếng Anh 9 thí điểm

Cả năm: 35 tuần, 105 tiết

Học kỳ I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết

Học kì 1 môn tiếng Anh lớp 9

Tiết

Tên bài

Ghi chú

1

Hướng dẫn sử dụng SGK, tài liệu ….

 

 

2

3

4

5

6

7

8

Unit 1: Local environment

Lesson 1: Getting started

Lesson 2:A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

 

 

9

10

11

12

13

14

15

Unit 2: City life

Lesson 1: Getting started

Lesson 2:A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

 

 

16

17

18

19

20

21

22

Unit 3: Teen stress and pressure

Lesson 1: Getting started

Lesson 2:A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

 

 

23

24

Review 1

Lesson 1: Language

Lesson 2: Skills

 

25

Bài kiểm tra số 1

 

 

26

27

28

29

30

Unit 4 Life in the past

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

 

31

Trả và chữa bài kiểm tra số 1

 

 

32

33

Unit 4 Life in the past

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

 

 

34

35

36

37

38

39

40

Unit 5 Wonders of Viet Nam

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

 

41

Bài kiểm tra số 2

 

 

42

43

44

45

46

Unit 6 Viet Nam: then and now

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

 

47

Trả và chữa bài kiểm tra số 2

 

 

48

49

Unit 6 Viet Nam: then and now

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

 

50

Unit 7 Recipes and eating habits

Lesson 1: Getting started

 

 

51

52

Review 2

Lesson 1: Language

Lesson 2: Skills

 

53

Kiểm tra học kì I

 

54

Trả và chữa kiểm tra học kì I

 

Học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9

Tiết

Tên bài

Ghi chú

 

55

56

57

58

59

60

 

Unit 7 Recipes and eating habits

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

 

61

62

63

64

65

66

67

Unit 8 Tourism

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

 

 

68

69

70

71

72

73

74

Unit 9 English in the world

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

 

75

76

Review 3

Lesson 1: Language

Lesson 2: Skills

 

77

Bài kiểm tra số 3

 

 

78

79

80

81

82

 

Unit 10 Space travel

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

 

83

Trả và chữa bài kiểm tra số 3

 

 

84

85

Unit 10 Space travel

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

 

 

86

87

88

89

90

91

92

Unit 11 Changing roles in society

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

 

93

Bài kiểm tra số 4

 

 

94

95

96

97

98

Unit 12 My future career

Lesson 1: Getting started

Lesson 2: A closer look 1

Lesson 3: A closer look 2

Lesson 4: Communication

Lesson 5: Skills 1

 

99

Trả và chữabài kiểm tra số 4

 

 

100

101

Unit 12 My future career

Lesson 6: Skills 2

Lesson 7: Looking back; project

 

 

102

103

Review 4

Lesson 1: Language

Lesson 2: Skills

 

104

Kiểm tra học kì II

 

105

Trả và chữa bài kiểm tra học kì II

 

Trên đây là PPCT tiếng Anh 9 thí điểm. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
1 557

Video đang được xem nhiều

Tiếng anh lớp 9 Xem thêm