Phân phối chương trình Toán 11 năm 2020 - 2021

Phân phối chương trình Toán 11 năm 2020 - 2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp lại theo chương trình tinh giản của chương trình học môn Toán lớp 11 trong năm học 2020 - 2021. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung phân phối Đại số và Giải tích

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 

 

 

1

Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

§1. Hàm số lượng giác

HĐ 1, HĐ 3

Tự học có hướng dẫn

§2. Phương trình lượng giác cơ bản

HĐ 4

 

Tự học có hướng dẫn

§3. Một số phương trình lượng giác thường gặp

HĐ 3, 4, 5

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 4c, d; 6

Không yêu cầu

 

 

 

2

 

 

Chương II. Tổ hợp – Xác suất

§1. Quy tắc đếm

HĐ 1

Tự học có hướng dẫn

§2. Hoán vị-Chỉnh hợp-Tổ hợp

HĐ 4

Tự học có hướng dẫn

§3. Nhị thức Niu-Tơn

HĐ 1, HĐ 2

Tự học có hướng dẫn

§5. Xác suất của biến cố

HĐ 1, HĐ 2

Tự học có hướng dẫn

 

 

 

3

Chương III. Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

§1. Phương pháp quy nạp toán học

HĐ 3

 

Khuyến khích học sinh tự làm

§2. Dãy số

HĐ 2, 5, Ví dụ 6

Tự học có hướng dẫn

§4. Cấp số nhân

Bài tập 1, 6

Khuyến khích học sinh tự làm

Ôn tập chương III

Bài tập: 15, 18, 19

Không yêu cầu

 

4

Chương IV. Giới hạn

 

§1. Giới hạn của dãy số

HĐ 1, 2; VD 1, 6

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 1, 2

Khuyến khích học sinh tự làm

 

 

 

§2. Giới hạn của hàm số

HĐ 1, HĐ 3

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 2, 5

Khuyến khích học sinh tự làm

 

§3. Hàm số liên tục

HĐ 1, 3

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 4, 5

Khuyến khích học sinh tự làm

 

Ôn chương IV

Bài tập 2, 6

Khuyến khích học sinh tự làm

Bài tập 9, 15

Không yêu cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Chương V. Đạo hàm

 

 

 

§1. Định nghĩa và ý nghĩa đạo hàm

Mục 1. Các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm.

 

Khuyến khích học sinh tự đọc

HĐ 3, HĐ 4

Tự học có hướng dẫn

Phần chứng minh Định lí 2

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 5, 6

Chuyển về sau §2. Quy tắc tính đạo hàm

 

 

§2. Quy tắc tính đạo hàm

HĐ 2, HĐ 5

Tự học có hướng dẫn

Phần chứng minh Định lí 1và 2

 

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 1

Khuyến khích học sinh tự làm

§3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

HĐ 1, HĐ 4

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 2

Khuyến khích học sinh tự làm

Nội dung phân phối Hình học

 

 

 

 

 

 

1

Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

§1. Phép biến hình

HĐ 1, HĐ 2

Tự học có hướng dẫn

§1. Phép biến hình

§2. Phép tịnh tiến

 

Cả 2 bài

 

Dạy gộp §1 với §2.

§3. Phép đối xứng trục

 

Tự học có hướng dẫn

§4. Phép đối xứng tâm

 

Tự học có hướng dẫn

§6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

HĐ 2, 3, 5

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 2

Khuyến khích học sinh tự làm

§7. Phép vị tự

Mục III. Tâm vị tự của hai đường tròn

 

Khuyến khích học sinh tự đọc

§8. Phép đồng dạng

HĐ 1, 2, 3, 4

Tự học có hướng dẫn

 

 

2

Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

 

§5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

 

 

HĐ 2, HĐ 6

 

 

Tự học có hướng dẫn

 

 

3

 

Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc

 

 

§1. Vectơ trong không gian

 

HĐ 2, 4, 6, 7

 

Tự học có hướng dẫn

 

§2. Hai đường thẳng vuông góc

HĐ 2, HĐ 4

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 6, 7

Khuyến khích học sinh tự làm

 

§3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

HĐ 1, HĐ 2

Tự học có hướng dẫn

Phần chứng minh các định lí

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 6, 7

Tự học có hướng dẫn

 

 

§4. Hai mặt phẳng vuông góc

HĐ 1, 3

Tự học có hướng dẫn

Phần chứng minh Định lí 1và 2

 

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 4, 11

Khuyến khích học sinh tự làm

 

§5. Khoảng cách

HĐ 1, 2, 3, 4, 6

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 1, 6

Khuyến khích học sinh tự làm

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Phân phối chương trình môn Toán 11 năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu của các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.734
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm