Phân số bằng nhau

Chuyên đề Toán học lớp 6: Phân số bằng nhau được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 6 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề: Phân số bằng nhau

A. Lý thuyết

1. Định nghĩa

Hai phân số a/b và c/d gọi là những phân số bằng nhau nếu a.d = b.c (tích chéo bằng nhau)

Ví dụ: chuyên đề toán 6

2. Ví dụ

Ta có: chuyên đề toán 6

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Phân số nào dưới đây bằng với phân số -2/5?

A. 4/10 B. -6/15 C. 6/15 D. -4/-10

Đáp án A : Vì -2.10 ≠4.5 nên -2/5 ≠4/10 ⇒ A sai

Đáp án B: Vì (-2).15 = (-6).5 nên -2/5 = -6/15 ⇒ B đúng

Đáp án C: (-2).15 ≠6.5 nên -2/5 ≠6/15 ⇒ C sai

Đáp án D: Vì -2.(-10) ≠(-4).5 nên -2/5 ≠-4/-10 ⇒ D sai

Chọn đáp án B

Câu 2: Chọn câu sai?

A. 1/3 = 45/135 B. -13/20 = 26/-40

C. -4/15 = -16/-60 D. 6/7 = -42/-49

Đáp án A: Vì 1.135 = 3.45 nên 1/3 = 45/135 ⇒ A đúng

Đáp án B : Vì (-13).(-40) = 20.26 nên -13/20 = 26/-40 ⇒ B đúng

Đáp án C : Vì (-4).(-60) = 15.(-16) nên -4/15 ≠-16/-60 ⇒ C sai

Đáp án D : Vì 6.(-49) = 7.(-42) nên 6/7 = -42/-49 ⇒ D đúng

Chọn đáp án C

Câu 3: Tìm số nguyên x biết 35/15 = x/3?

A. x = 7 B. x = 5 C. x = 15 D. x = 6

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau

Chọn đáp án A

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 15/90 = 5/...

A. 20 B. -60 C. 60 D. 30

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau

Chọn đáp án D

Câu 5: Cho tập A = {1; -2; 3; 4}. Có bao nhiêu phân số có tử số và mẫu số thuộc A mà có tử số khác mẫu số và tử số trái dấu với mẫu số

A. 9 B. 6 C. 3 D. 12

Các phân sô thỏa mãn đề bài là:

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau

Vậy có 6 phân số thỏa mãn đề bài

Chọn đáp án B

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Tìm 3 phân số bằng với phân số -2/5

Đáp án

Ta có: -4/10 = -2/5 vì (-4).5 = (-2).10

-6/15 = -2/5 vì (-6).5 = (-2).15

-8/20 = -2/5 vì (-8).5 = (-2).20

Câu 2: Cho hai phân số bằng nhau a/b = c/d. Chứng minh rằng:Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau

Đáp án

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 6: Phân số bằng nhau. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 6, Giải bài tập Toán lớp 6, Giải SBT Toán 6, Giải VBT Toán lớp 6VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
1 450
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Toán 6 Xem thêm