Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Chương 1: Giới thiệu về hệ thống và hệ thống thông tin

Bài 1: Khái niệm về phân tích và thiết kế hệ thống

Bài 2. Khái niệm về hệ thống

Bài 3. Các đặc trưng của hệ thống

Bài 4: Hệ thống thông tin quản lý

Bài 5. Phân loại các loại thông tin

Chương 2. Phân tích và thiết kế hệ thống

Bài 1. Đại cương về phân tích và thiết kế hệ thống

Bài 2. Khảo sát sơ bộ và xác lập dự án

Bài 3. Phân tích hệ thống về chức năng

Theo Edu.vn

Đánh giá bài viết
29 35.746
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Học tập Xem thêm