Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 1

29 51.139

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Phiếu bài tập cuối tuần 1 lớp 1 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 1

Môn Toán

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất

Bài 1: Từ 0 đến 5 có bao nhiêu số?

A. 4        B.5      C.6          D.2

Bài 2: Có 3 cái kẹo chia thành hai phần. Hỏi có mấy cách chia?

A. 3        B. 1      C. 2         D. 5

Bài 3: Trong các số: 5, 2, 0, 4, 3. Số lớn nhất là:

A. 10       B. 5      C. 7         D. 3

IIPhần 2

Bài 1: Số?

0

   

3

         

9

 

 

10

9

           

2

   

Bài 2: > , <, =

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Bài 3: Tính?

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Môn Tiếng Việt

Câu 1:

Đọc thành tiếng các âm:

e      b

Câu 2:

Đọc thành tiếng các tiếng:

be      bé      bẻ     bẹ     bè      bẽ

Câu 3:

Gạch dưới những chữ e:

em bé     quả me      khóm tre       xe đạp

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm Toán lớp 1 và môn Tiếng Việt 1 đầy đủ để học tốt Toán, Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
29 51.139
Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm