Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 2 được VnDoc.com sưu tầm giúp các em nắm chắc kiến thức, tự củng cố và hệ thống chương trình học lớp 1 được chắc chắn sau mỗi tuần học. Mời các em học sinh, thầy cô và phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 2

Bài 1: Số?

7, 6, 5, 4, ....           1, 3, 5, 7, ......

2, 4, 6, 8, ....            8, 6, 4, 2, ......

Bài 2: Tìm số còn thiếu:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 2

Bài 3: Nối phép tính với ô trống thích hợp:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 2

Bài 4: Vẽ đủ số chấm tròn vào mỗi hình vuông theo mẫu:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 2

Bài 5: < , >, = ?

1 .... 1 + 1             2 ..... 1 + 1         1 + 1 ..... 1 + 2

2 .... 2 + 1             4 ..... 2 + 1         3 + 1 ..... 1 + 3

3 ..... 1 + 1             3 ..... 2 + 2         1 + 1 + 2 ..... 2 + 2

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 3

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
6 20.581
Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm