Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 3

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 3 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán, Tiếng Việt lớp 1, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học Tiếng Việt. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

1. Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 môn Toán

Bài 1: Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm.

1 …. 2         3 … 1            3 ... 4

3 … 3         5 … 2            5 ... 2

5 … 4         2 … 3            1 ... 5

2 … 5         4 … 1             4 ... 4

4 … 3         5 … 5            2 ... 3

3 .... 5         1 .... 4            3 .... 1

Bài 2. Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm.

3 .… 2        5 …. 6             2 .... 3

1 .… 4       1 ..... 3              5 .... 5

6 .… 6        6 …. 4              3 .... 6

3 .… 5        2 …. 2              5 .... 4

Bài 3. Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm.

3 .... 2       5 ... 6                 2 ... 0

7 .... 4       0 .... 1                8 ... 5

8 .... 8        8 ... 7                7 .... 9

2 .... 0        9 ... 9                6 .... 8

6 .... 5        2 .... 6                9 .... 5

9 .... 8        7 .... 9                7 .... 7

7 .... 10      10 .... 8               10 ... 6

Bài 4. Điền dấu >, <, = và số vào chỗ chấm.

0 … 1        7 … 7            10 … 6            3 < … < 5

8 … 5        3 …. 9           4 …. 8            10 > … > 8

6 ..... 9       10 .... 8           7 ..... 5            4 .... 5 .... 6

Bài 5. Số ?

1 < .... ; 2 < .... ; 3 < .... ; 4 < .... ; 5 < ....

1 < .... ; 2 < .... ; 3 < .... ; 4 < .... ;

1 < .... ; 2 < .... ; 3 < .... ;

1 < .... ; 2 < .... ; 1 < ....

4 > .... ; 5 > .... ; 5 > .... ; 6 > .... ; 3 = .....

4 > .... ; 5 > .... ; 6 > .... ; 6 > .... ; 1 = .....

4 > .... ; 5 > .... ; 6 > .... ; 6 > .... ; 6 = .....

Bài 6. Số ?

7 < .....       ..... > 7             1 > .....

4 < .....        6 > .....             8 < .....

7 > .....        9 > .....             5 > .....

8 = .....        ..... < 6             ..... < 8

9 < .....        ..... > 8            ...... = 10

4 < ..... < 6      0 < ..... < 2         10 > ..... > 8

2. Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 1:

bê, bé, ve, cô, cá, bi, lễ, hè, hổ, cờ, vẽ, hà, cọ, bơ, vó, võ, cò, bế, lạ, vở, bí, hẹ, bà, lá, hồ, lo, bố, lộ, vỡ, bó, lở, cỗ, họ, cớ, bệ, hộ, vồ, cổ, vệ, lẹ, hễ, về, hò, cỏ, hẹ, vỗ, li.

Câu 2:

Viết các tiếng:

bi cá nơ me dê đò tổ thỏ

Câu 3:

Đọc các từ ngữ:

hổ vồ          tổ dế          lá cờ

cá cờ         lá đa          bố mẹ

Câu 4:

Đọc các câu:

bà có bó mạ

mẹ mổ cá

bò, dê ở bờ đê

Câu 5:

Gạch chân những từ có chứa chữ a:

hả hê            ba lo         bé ngủ             lá cọ

.........................................................................................................

* Lưu ý: Gia đình cho các cháu luyện đọc các tiếng, từ và câu ở trên sau đó hãy đọc cho các cháu viết một số tiếng, từ đó vào vở ô li.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập lớp 1 tuần 3. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 1 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 1.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 4

Đánh giá bài viết
17 20.861
Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm