Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 5

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Phiếu bài tập cuối lớp 1: Tuần 5 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 5

Môn Toán

Họ và tên: ……………………………………..

Lớp:

(Cha mẹ học sinh nêu yêu cầu, hướng dẫn con học bài)

Bài 1. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 5

Bài 2. Viết (theo mẫu):

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 5

 Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 5

 Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 5

 Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 5

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 5

Bài 4. Số?

 Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 5

Bài 5. Điền dấu <, >, = ?

6 …. 8      5 …. 4        9 …. 4     6 …. 6     2 ….. 0

7 … 7      3 …. 5        4 …. 4      0 …. 1    8 …. 9

3 …. 0      3 …. 6        2 …. 7      4 .... 8     3 …. 3 

Bài 6. Số?

2 > ......         5 < .....          9 >......       5 = ....       8 <.........

1 >......         3 = .....          6 >.....       4 < .....       7 >.......

2 < .....< 4      0 < ....< 2         9 > ......> 7      8 > ......> 6       5 >...........> 2

Bài 7. Viết các số 3; 9; 8; 0; 5:

a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………; ………; ………; ………; ………

b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………; ………; ………; ………; ………

Bài 8. Trong hình dưới đây có:

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 5

…. hình vuông.

…. hình tam giác

* Cha mẹ đọc cho con viết các từ, câu trên vào vở chính tả ở nhà.

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm Toán lớp 1 và môn Tiếng Việt 1 đầy đủ để học tốt Toán, Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
4 12.075
Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm