Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 3

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 3: Tuần 3 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 3 tuần 3 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 3 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 3 và bài thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 – Tuần 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Lúc 4 giờ 20 phút, kim giờ và kim phút của đồng hồ chỉ số:

A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

Câu 2: Chọn phương án trả lời đúng trả lời cho câu hỏi: Buổi sáng, bạn Hùng đi học vào lúc:

A. 7 giờ rưỡi B. 10 giờ rưỡi C. 11 giờ rưỡi D. 3 giờ rưỡi

Câu 3: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 130kg gạo, ngày thứ hai cửa hàng bán được ít hơn ngày thứ nhất 10kg gạo. Hỏi sau hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 300kg B. 290kg C. 280kg D. 270kg

Câu 4: Lúc 7 giờ kém 15 phút, kim phút của đồng hồ chỉ số:

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

Câu 5: Độ dài của đường gấp khúc ABCD có độ dài các đoạn thẳng AB = 15cm, BC = 20cm và CD = 35cm là:

A. 40cm B. 50cm C. 60cm D. 70cm

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

3 x 4 + 12 = … 5 x 6 – 9 = …. 2 x 8 + 4 x 6 = …
10 : 2 + 15 = …. 72 : 8 + 21 = …. 81 : 9 – 35 : 5 = ….

Bài 2: Một lớp học có 8 bộ bàn ghế. Mỗi bộ bàn ghế có xếp được 3 học sinh. Hỏi nếu xếp 4 học sinh vào một bộ bàn ghế thì cần bao nhiêu bộ bàn ghế?

Bài 3: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 150 lít dầu, ngày thứ hai cửa hàng bán ít hơn ngày thứ nhất 30 lít dầu. Hỏi sau hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài 4: Tính chu vi của hình ABCD dưới đây biết hình ABED có chu vi bằng 70cm

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 3

Bài 5: Tính chu vi của phần tô màu biết độ dài AB = AC = BC = 15cm và MN = NP = PQ = QM = 7cm

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 3

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 – Tuần 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D A D A D

II. Phần tự luận

Bài 1:

3 x 4 + 12 = 12 + 12 = 24 5 x 6 – 9 = 30 – 9 = 21
2 x 8 + 4 x 6 = 16 + 24 = 40 10 : 2 + 15 = 5 + 15 = 20
72 : 8 + 21 = 9 + 21 = 30 81 : 9 – 35 : 5 = 9 – 7 = 2

Bài 2:

Lớp học có số học sinh là:

3 x 8 = 24 (học sinh)

Số bộ bàn ghế cần có để xếp 4 học sinh là:

24 : 4 = 6 (bộ bàn ghế)

Đáp số: 6 bộ bàn ghế

Bài 3:

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số lít dầu là:

150 – 30 = 120 (lít dầu)

Sau hai ngày, cửa hàng bán được số lít dầu là:

150 + 120 = 270 (lít dầu)

Đáp số: 270 lít dầu

Bài 4:

Chu vi của tam giác BCE là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Tổng độ dài của cạnh AD và BC là:

4 x 2 = 8 (cm)

Chu vi của hình ABCD là:

70 – 12 + 8 = 66 (cm)

Đáp số: 66cm

Bài 5:

Tổng độ dài của cạnh BQ và PC là:

15 - 7 = 8 (cm)

Chu vi phần tô màu là:

15 + 15 + 7 + 7 + 7 + 8 = 59 (cm)

Đáp số: 59 cm

* Chú ý: Chu vi của một hình bằng tổng độ dài các cạnh của hình đó. Phần tô màu gồm các cạnh AB, AC, MN, MQ, NP, BQ và PC.

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 3, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 2.621
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 Xem thêm