Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 6

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 3: Tuần 6 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 3 tuần 6 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 3 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 3 và bài thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 – Tuần 6

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Số lớn nhất trong các số 265, 298, 273, 246 là:

A. 265 B. 298 C. 273 D. 246

Câu 2: Kết quả của phép tính 62 x 3 – 46 : 2 là:

A. 163 B. 162 C. 161 D. 160

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 16kg + 24kg – 17kg = ….kg là:

A. 26kg B. 25kg C. 24kg D. 23kg

Câu 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 15dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 100dm B. 120dm C. 140dm D. 160dm

Câu 5: Cho phép chia 77 : 3. Tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư của phép chia là:

A. 101 B. 103 C. 105 D. 107

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) 782 – 89 x 6 b) 482 + (66 : 6)
c) 282 + 73 x 7 d) 837 – 72 : 4

Bài 2: Tìm X, biết:

a) X x 6 = 837 – 747  b) X : 7 = 12 (dư 6)
c) X : 4 + 135 = 219  d) 824 – 12 x 9 < X x 4 + 625 < 493 + 75 x 3 

Bài 3: Có 90 viên kẹo được xếp đều vào 2 hộp, mỗi hộp có 5 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu viên kẹo, biết rằng mỗi ngăn có số kẹo như nhau.

Bài 4: Một đoàn khách du lịch gồm 75 người. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc xe ô tô để chở hết đoàn khách du lịch biết một chiếc xe ô tô chỉ chở được 4 người.

Bài 5: Hình chữ nhật dưới đây gồm hai hình vuông có cạnh bằng 17cm ghép lại. Tính chu vi của hình chữ nhật.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 6

Bài 6: Tính: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + …. + 10 + 11 + 12

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 – Tuần 6

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B A D B D

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 782 – 89 x 6 = 782 – 534 = 248

b) 482 + (66 : 6) = 482 + 11 = 493

c) 282 + 73 x 7 = 282 + 511 = 793

d) 837 – 72 : 4 = 837 – 18 = 819

Bài 2:

a) X x 6 = 837 – 747

X x 6 = 90

X = 90 : 6

X = 15

b) X : 7 = 12 (dư 6)

X = 12 x 7 + 6

X = 84 + 6

X = 90

c) X : 4 + 135 = 219

X : 4 = 219 – 135

X : 4 = 84

X = 84 x 4

X = 336

d) 824 – 12 x 9 < X x 4 + 625 < 493 + 75 x 3

824 – 108 < X x 4 + 625 < 493 + 225

716 < X x 4 + 625 < 718

X x 4 + 625 = 717

X x 4 = 717 – 625

X x 4 = 92

X = 92 : 4

X = 23

Bài 3:

Mỗi hộp có số viên kẹo là:

90 : 2 = 45 (viên kẹo)

Mỗi ngăn có số viên kẹo là:

45 : 5 = 9 (viên kẹo)

Đáp số: 9 viên kẹo

Bài 4:

Số xe ô tô để chở đoàn khách du lịch là:

75 : 4 = 18 (xe) dư 3 người

Vậy cần 18 + 1 = 19 xe ô tô để chở hết đoàn khách du lịch

Đáp số: 19 xe ô tô

Bài 5:

Chiều dài hình chữ nhật là:

17 + 17 = 34 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(34 + 17) x 2 = 102 (cm)

Đáp số: 102cm

Bài 6:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + …. + 10 + 11 + 12

= (1 + 11) + (2 + 10) + (3 + 9) + (4 + 8) + (5 + 7) + 6 + 12

= 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 6

= 12 x 6 + 6

= 72 + 6

= 78

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 3, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
3 2.066
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 Xem thêm