Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3

Phiếu bài tập cuối lớp 3: Tuần 2 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 3 - Tuần 2

Môn Toán

Bài 1. Tính:

a, 463 – 247 b) 597 – 428 c) 5 x 8 + 121 d) 4 x 8 + 124

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 2. Tìm x:

a) 15 + x + 27 + 53 = 100

b) 19 < x + 17 < 21

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 435 – 360 + 565 – 140

b) 1 + 5 + 9 + 13 + …. + 29

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 4. Tam giác ABC có chu vi là 58cm. Tổng độ dài cạnh AB và BC là 42cm, tổng độ dài cạnh BC và AC là 34cm. Tính độ dài các cạnh AB; AC; BC của tam giác.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 5. Em Hà năm nay 6 tuổi. Tuổi bố bằng 5 lần tuổi Hà cộng với 9. Hỏi bố bao nhiêu tuổi.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

TIẾNG VIỆT

I. CHÍNH TẢ

1. Chọn từ viết đúng để điền vào chỗ chấm:

a) sét - xét

- đất ………. ; xem ……….; ………. duyệt ; tra ……….

b) xinh- sinh

- …….. xắn ; ngày ………. ; ……… sôi ; ……… đẹp ; ……… sống

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Nối “thiếu” và “nhi” với những tiếng chúng có thể kết hợp để tạo từ.

niên nhi niên
khoa đồng
bệnh thiếu gia
hai phụ

2) Đặt 3 câu theo mẫu Ai là gì?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

III. TẬP LÀM VĂN

Em hãy viết một lá đơn xin phép nghỉ học.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm Toán lớp 3 và môn Tiếng Việt 3 đầy đủ để học tốt Toán, Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
33 6.732
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm