Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 1

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 theo tuần có đáp án

Phiếu bài tập lớp 2 môn Tiếng Anh cuối tuần 1 có đáp án nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 2 môn Tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bài tập Tiếng Anh 2 Tuần 1 liên quan đến từ vựng có chứa chữ cái N giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

1. Trace the letter “n”

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 1

2. Trace the word

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 1

3. Circle a, b or c.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 1

Đáp án: 2. c nose 3. a. banana 4. c. snake

4. Match and Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 1

Đáp án: 2. nose 3. lion 4. nest 5. lamp 6. lorry

Trên đây là nội dung của Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 2 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 7.207
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm