Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 11

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn tiếng Anh tuần 11

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 11 lớp 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 2 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 2 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

1. Trace the letter q.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 11

2. Trace the word.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 11

3. Find the letter Q and match.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 11

4. Circle a, b or c.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 11

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 11

ĐÁP ÁN

1. Trace the letter q.

Queen - Question - Quiet

3. Find the letter Q and match.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 11

4. Circle a, b or c.

1 - c; 2 - a; 3 - c; 4 - a; 5 - a

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 11 môn tiếng Anh lớp 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 2 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 654
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm