Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 14

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn tiếng Anh tuần 14

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 14 lớp 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 2 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 2 cơ bản khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức Từ vựng tiếng Anh chứa chữ cái R trong Tuần 14: Read; Rabbit; Ruler; Robot hiệu quả.

1. Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 14

2. Match.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 14

3. Do the puzzle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 14

4. Match and write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 14

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 14

ĐÁP ÁN

1. Write.

1 - He can read.

2 - “I have a robot”

3 - She has two rulers.

4 - They have three rabbits.

2. Match.

1 - e; 2 - d; 3 - b; 4 - c; 5 - a

3. Do the puzzle.

1 - Robot

2 - Rabbit

3 - Ruler

4 - Read

4. Match and write.

1 - b; 2 - a; 3 - d; 4 - c

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 14 môn tiếng Anh lớp 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 2 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 748
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm