Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 15

1 1.046

Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 2 tuần 15: Review

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 15 lớp 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 2 gồm nhiều dạng trắc nghiệm tiếng Anh 2 cơ bản khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức Từ vựng tiếng Anh chứa chữ cái Q, R trong các tuần học trước đó hiệu quả. 

1. Match.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 15

2. Circle the odd one out.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 15

3. Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 15

4. Find and circle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 15

ĐÁP ÁN

1. Match

1 - e; 2 - d; 3 - a; 4 - b; 5 - c

2. Circle the odd one out.

2 - b; 3 - c; 4 - a

3. Write.

1 - It’s a queen.

2 - It’s a robot.

3 - Quiet, please.

4 - I have three rulers.

5 - There’s a orange.

6 - There are four rabbits.

4. Find and circle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 15

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 15 môn tiếng Anh lớp 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 2 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.046
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm