Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 17

Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 2 tuần 17: S s

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 17 lớp 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 2 được biên tập bám sát chương trình đã học giúp các em học sinh nhắc lại kiến thức đã học về Từ vựng tiếng Anh chứa chữ cái S như: Sun (mặt trời), Sea (biển), Six (số 6), Seven (số 7) hiệu quả.

1. Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 17

2. Colour the pictures which start with “s”.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 17

3. Match.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 17

4. Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 17

ĐÁP ÁN

1. Write.

1 - It’s the sun.

2 - It’s the sea.

3 - I’m six years old.

4 - I’m seven years old.

2. Colour the pictures which start with “s”.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 17

3. Match.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b

4. Write.

1 - This is Ann

2 - She is seven years old.

3 - She has six kites.

4 - She likes the sea.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 17 môn tiếng Anh lớp 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 2 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 698
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm