Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 2

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 theo tuần có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 tuần 2 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 2 môn Tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bài tập Tiếng Anh 2 Tuần 2 gồm 3 từ vựng có chứa chữ cái N: Snake; Nose; Nest; Banana giúp các em học sinh lớp 2 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

1. Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 2

2. Colour the pictures that starts with “n”

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 2

3. Read and Write X or V

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 2

4. Do the puzzle

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 2

ĐÁP ÁN

1. Write

2. It’s a snake. 3. It’s a nose 4. It’s a banana.

2. Colour the pictures that starts with “n”

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 2

3. Read and Write X or V

3. V 4. X 5. V 6. X

4. Do the puzzle

1. nest 2. snake 3. banana 4. nose

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 2 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.210
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm