Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 - Tuần 35 (Đề 1)

Bài luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 35 - Đề 1 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây cung cấp cho các em học sinh các dạng bài tập để ôn luyện lại những từ vựng tiếng Anh đã được học . Bài tập Tiếng Anh có đáp án cùng hình ảnh minh họa sinh động giúp các em nhanh nhớ bài hơn. 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 2 MÔN TIẾNG ANH

WEEK 35 - Đề 1

REVIEW

1. Match

Key: 1. c  2. h       3. f      4. g       5. b       6. d        7. e         8. a

2. Match and write.

 

Key: 1. yogurt;   2. lizard;   3. box;   4. zebra;   5. fox;   6. zero;   7. zoo;    8. yo-yo

3. Look, read and circle T (True) or F (False).

 

Key: 1. T         2. F         3. T        4. F        5. T        6. F

Trên đây là nội dung Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 - Tuần 35 - Đề 1. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu tiếng Anh lớp 2 khác như: Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2,... và các tài liệu môn Toán, môn Tiếng Việt lớp 2 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để có được kiến thức đồng đều ở tất cả các môn. Chúc các em học tốt.

Đánh giá bài viết
1 1.035
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm