Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 11

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn tiếng Anh tuần 11

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 11 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 3 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 3 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 7 That's your school Lesson 2 + Lesson 3 tuần 11 giúp các em học sinh củng cố kiến thức quan trọng có trong tuần học hiệu quả.

1. Match and Write. Then read the sentences aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 11

2. Write the missing letters.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 11

3. Circle a, b or c.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 11

4. Read and circle a, b or c.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 11

5. Read the text again and write the answers.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 11

ĐÁP ÁN

1. Match and Write. Then read the sentences aloud.

1 - gym; 2 - library; 3 - giraffe; 4 - lamp; 5 - lamp

2. Write the missing letters.

1 - playground; 2 - library; 3 - music room

3. Circle a, b or c.

1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - b

4. Read and circle a, b or c.

1 - b; 2 - a; 3 - a; 4 - c; 5 - c

5. Read the text again and write the answers.

1. It is Rose primary school.

2. Yes, it is.

3. No, it isn’t .

4. Yes, it is.

5. No, it isn’t.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 11 môn tiếng Anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.148
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm