Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 12

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn tiếng Anh tuần 12

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 12 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 3 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh Unit 8 lớp 3 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học trong tuần 12 hiệu quả.

1. Put the word in the right columns.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 12

2. Circle the word and write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 12

3. Do the puzzle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 12

4. Read and number.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 12

5. Colour and write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 12

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 12

ĐÁP ÁN

1. Put the word in the right columns.

Action: Open; speak; write; talk; go

School facility: playground; classroom; gym; computer room; library

School thing: pen; rubber; pencil; notebook; pencil case

Person: Boy; girl; teacher; friend; pupil

2. Circle the word and write.

2 - These

3 - pen

4 - rulers

5 - It is

6 - They are

3. Do the puzzle.

1 - pencil

2 - rubber

3 - book

4 - pen

5 - notebook

6 - desk

4. Read and number.

1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - e; 5 - b

5. Colour and write.

Học sinh tự tô màu và viết.

Gợi ý:

These are my school things.

This is my school bag. It is new.

This is my pencil case. It is pink.

These are my rubbers and pencils. They are two rubbers and three pencils.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 12 môn tiếng Anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.294
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm