Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 14

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn tiếng Anh tuần 14

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 14 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 3 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh Unit 9 lớp 3 Lesson 2 + Lesson 3 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học trong tuần 14 hiệu quả.

1. Match and write. Then say the word aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 14

2. Write one word in each blank.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 14

3. Read and colour.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 14

4. Read the text again and choose True or False.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 14

5. Use the colour word to the text and do the puzzle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 14

ĐÁP ÁN

1. Match and write. Then say the word aloud.

1 - I’m six years old - d

2 - My school is big - e

3 - That’s my friend Tom - a

4 - Sit down, please - f

5 - The school bag is white - b

6 - That’s a box - c

2. Write one word in each blank.

2 - are

3 - colour

4 - are

5 - yes

6 - no

3. Read and colour.

Cặp sách: màu vàng

Thước : màu cam + màu xanh da trời

Bút: màu nâu

Sách: màu đỏ

Tẩy chì: màu đen + màu tím

4. Read the text again and choose True or False.

1 - T; 2 - F; 3 - F; 4 - T; 5 - F

5. Use the colour word to the text and do the puzzle.

1 - black

2 - orange

3 - Yellow

4 - Brown

5 - blue

6 - red

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 14 môn tiếng Anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.179
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm