Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 18

Bài tập cuối tuần tiếng Anh 3 tuần 18

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 18 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 3 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học trong tuần 18 hiệu quả.

1. Put the words in right columns.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 18

2. Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 18

3. Read and complete

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 18

4. Read the text again and answer the questions.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 18

5. Stick a photo of your family and write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 18

ĐÁP ÁN

1. Put the words in right columns.

Sport: Swimming; Basketball; Volleyball; tennis; football

Family member: father; mother, brother; sister; grandfather

Number: Forty-one; sixty-one; sixty-eight; thirteen; forty-nine

2. Write.

1 - I

2 - It

3 - She

4 - They

5 - He

6 - you

3. Read and complete.

1 - name; 2 - old; 3 - teacher; 4 - sister; 5 - am

4. Read the text again and answer the questions.

1 - She is seven years old.

2 - She is thirty years old.

3 - He is thirty-three years old.

4 - She is four years old.

5. Stick a photo of your family and write.

Học sinh tự trả lời.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 18 môn tiếng Anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.916
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm