Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 19

Bài tập tiếng Anh tuần 19 lớp 3 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần 19 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ tài liệu Bài tập cuối tuần lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 3 tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 khác nhau giúp các em học sinh lớp 3 cải thiện kỹ năng làm bài tập hiệu quả.

1. Match and Write. Then read the sentence aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 19

2. Circle the odd one out.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 19

3. Read and tick a, b or c.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 19

4. Draw the house and write about it.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 19

ĐÁP ÁN

1. Match and Write. Then read the sentence aloud.

1 - My grandfather plays chess in the evening - b

2 - My grandmother does exercise in the morning - d

3 - That’s my brother - a

4 - We play the badminton in the playground - c

2. Circle the odd one out.

1 - d. house; 2 - b. pencil; 3 - a. tennis; 4 - c. father; 5 - b. garden

3. Read and tick a, b or c.

Đáp án: c

4. Draw the house and write about it.

Học sinh tự trả lời.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 19 môn tiếng Anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 1.142
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm