Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

Bài tập Tiếng Anh 3 cuối tuần 2 có đáp án

Phiếu bài tập môn Tiếng Anh cuối tuần 2 lớp 3 có đáp án nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bài tập Tiếng Anh 3 Tuần 1 liên quan đến Lesson 3 Unit 1 Hello; Lesson 1 Unit 2 What's your name? giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

1. Match and Write. Then Read the word aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

2. Circle the word one out.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

3. Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

4. Look, read and match.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

5. Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

6. Find and circle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

ĐÁP ÁN

1. Match and Write. Then Read the word aloud.

2, hello 3, goodbye 4, hi 5, bag 6, hat

2. Circle the word one out.

2, a 3, c 4, b 5, c

3. Write

1. Am - am

2. Are

3. Am

4. is

5. Is - am

4. Look, read and match.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b

5. Write.

2 - hi; 3 - fine; 4 - you; 5 - meet

6. Find and circle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

Word: name; how; you; meet; fine

Trên đây là nội dung của Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.522
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm