Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 4

Phiếu bài tập lớp 3 cuối tuần 4 môn Tiếng Anh

Phiếu bài tập cuối tuần 4 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án nằm trong bộ bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh 3 Unit 3 This is Tony giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

1. Look and Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 4

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 4

2. Circle a or b

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 4

3. Read and match

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 4

4. Write the answer.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 4

5. Do the puzzle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 4

Đáp án có trong file tải: Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.417
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm