Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 5

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh 3 Tuần 5

Nằm trong bộ bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, bài tập Tiếng Anh được biên tập bám sát bài học tiếng Anh 3 Unit 3 This is Tony, Unit 4 How old are you giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

1. Match and Write. Then read the sentence aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 5

2. Circle the odd one out.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 5

3. Read and match.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 5

4. Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 5

Đáp án có trong file tải: Phiếu bài tập cuối tuần 5 môn Tiếng Anh 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.576
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm