Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 7

Bài tập cuối tuần 7 môn tiếng Anh 3

Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 3 Tuần 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 3 luyện tập hiệu quả.

1. Write and match. Then say the word aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 7

2. Circle a, b or c.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 7

3. Read and write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 7

4. Write the response.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 7

5. Find and circle the number.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 7

Đáp án có trong file tải: Phiếu bài tập cuối tuần 7 môn tiếng Anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.354
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm