Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 19

6 3.609

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 19 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 19 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán về hình bình hành, ôn tập học kì 1 lớp 4.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36m2 = ...... dm2

Bài 2. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 4km, chiều rộng là 1500m. Diện tích khu rừng đó là: ......... km2.

Bài 3. Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 6dm, chiều cao 37cm bằng: ........ cm2.

Bài 4. Chu vi hình bình hành có độ dài hai cạnh liên tiếp là 7cm và 15cm bằng: ..... cm.

Bài 5. Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 47dm, chiều cao là 23dm. Diện tích mảnh đất đó là: .......... dm2

Bài 6. Số hình bình hành có trong hình bên là: ........... hình.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài 7. Hình bình hành có diện tích bằng 144dm2. Độ dài cạnh đáy bằng 12dm. Chiều cao tương ứng là: …….. .dm.

Bài 8. Hình bình hành có diện tích bằng 1400cm2. Chiều cao bằng 28cm. Độ dài cạnh đáy tương ứng là: ....... dm.

Bài 9. Hình bình hành ABCD có cạnh DC là 32cm. Kéo dài cạnh AB về phía B 4cm, kéo dài cạnh DC về phía C 4cm thì diện tích tăng thêm 56cm2. Diện tích hình bình hành ABCD là: ........... cm2.

Bài 10. Lê mua 2 chai đồ uống và 1 que kem hết 7 đô la. Kim mua 1 chai đồ uống và 2 que kem cùng loại hết 8 đô la. Vậy nếu Mario mua 1 chai đồ uống và 1 que kem như thế thì cậu ta phải trả người bán hàng số tiền là: ... ….. đô la.

Bài 11. Diện tích hình bình hành bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài, chiều rộng lần lượt là 8m, 12m. Biết độ dài đáy hình bình hành là 16m. Tính chiều cao của hình bình hành đó.

Bài 12. Hình vẽ bên có hình chữ nhật ABCD và hình bình hành ABEG. Biết chu vi hình chữ nhật là 120cm, chiều dài hơn chiều rộng là 10cm. Tính diện tích của hình bình hành ABEG.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài 13. Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có trung bình cộng độ dài đáy và chiều cao là 35dm. Chiều cao kém độ dài đáy 24dm. Vậy diện tích mảnh đất đó.

Bài 14. Một mảnh đất hình bình hành cạnh đáy bằng 36dm. Người ta mở rộng miếng đất bằng cách tăng độ dài miếng đất thêm 5dm được mảnh đất hình bình hành mới có diện tích hơn diện tích mảnh đất ban đầu là 55dm2. Tính diện tích mảnh đất ban đầu.

Tham khảo luyện tập thêm bài tập cuối tuần Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 19 gồm 14 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 Chương 3 hình bình hành chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
6 3.609
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm