Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 24

1 57

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 24 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 24 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán về phân số, rút gọn phân số, quy đồng phân số. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 1.

Kết quả của phép tính Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4(viết dưới dạng phân số tối giản) là: …

Câu 2.

Một hình chữ nhật có chiều dài là 1m, chiều rộng là Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 m. Nửa chu vi hình chữ nhật là…….

Câu 3.

Kết quả của phép tính: Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4là: …

Câu 4.

Kết quả của phép tính Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4(viết dưới dạng phân số tối giản) là:…

Câu 5.

Một hình bình hành có cạnh dài là 2m, cạnh ngắn ngắn hơn cạnh dài 1/3 m. Nửa chu vi của hình bình hành đó là.........m.

Câu 6.

Giá trị của biểu thức Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 là:…

Câu 7.

Giá trị của a thỏa mãn: Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 là: …

Câu 8.

An và Mai cùng làm một công việc. Sau 2 ngày, cả hai bạn làm được 4/7 công việc. Hai bạn cần làm thêm …..….công việc nữa.

Câu 9.

Kết quả của phép tính: Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4viết dưới dạng phân số tối giản là: …

Câu 10.

Các hình dưới đây được tạo bởi các hình vuông bằng nhau. Vậy hình có chu vi lớn nhất là hình: …

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 11.

Ba vòi cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/5 bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy được 1/6 bể, vòi thứ ba mỗi giờ chảy được 1/3 bể. Hỏi sau một giờ còn bao nhiêu phần bể chưa có nước?

Câu 12.

Ba người thợ được thưởng một số tiền. Người thứ nhất được 3/8 số tiền, người thứ hai được 3/10 số tiền. Hỏi người thứ ba được bao nhiêu phần số tiền đó?

Tham khảo luyện tập thêm bài tập cuối tuần Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 24 gồm 12 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 Chương 4 Phân số chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 57
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm