Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 15

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 15 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 5 tuần 15 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán số thập phân, bài tập liên quan đến số thập phân. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A)  270 : 4,5 < (207 × 10) : (4,5 ×10)

B)  13,5 : 1,08 > 1350 : 108

C)  234 : 0,5 > 234 × 2

D)  270 : 4,5 = (207 × 10) : (4,5 ×10)

E)  13,5 : 1,08 = 1350 : 108

F)  234 : 0,5 = 234 × 2

G)  270 : 4,5 > (207 × 10) : (4,5 ×10)

H)  13,5 : 1,08 < 1350 : 108

I)  234 : 0,5 < 234 × 2

Câu 2. Số dư của phép chia 24 : 3,5 là:

A) 25

B) 2,5

C) 0,25

D) 0,025

Câu 3. Nối phép tính với kết quả thích hợp:

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Câu 4. Số dư của phép chia 13,5 : 2,6 là:

A) 6

B) 0,6

C) 0,06

D) 0,006

Câu 5. Nối phép tính với kết quả thích hợp

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Phần II: Tự luận

Câu 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

A) 123 : 2,5 + 45 : 2,5

B) 37,5 : 1,2 – 27,15 : 1,2

Câu 7. Thùng thứ nhất có 20kg kẹo, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 0,5kg kẹo. Người ta đem toàn bộ số kẹo này đóng vào các hộp, mỗi hộp chứa 0,75kg kẹo. Hỏi có bao nhiêu hộp kẹo?

Câu 8. Biết 0,75l sữa cân nặng 0,78kg. Hỏi có bao nhiêu lít sữa nếu lượng sữa đó nặng 26kg?

Câu 9. Tìm x:

A) (123 + 12) : x = 4,5

B) (89 – 51,5) : x = 62,5

Câu 10. Một chiếc can rỗng cân nặng 1,2kg. Người ta đổ 13,5l dầu vào chiếc can đó thì can dầu cân nặng 12kg. Hỏi chiếc can đó chứa được bao nhiêu lít dầu?

Tham khảo luyện tập thêm bài tập cuối tuần Toán 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 15 gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận với 10 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 Chương 2 về số thập phân, phép nhân chia số thập phân, giải Toán có lời văn chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 797
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm