Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 26

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 26

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 26 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 5 tuần 26 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán: Nhân số đo thời gian với một số. Chia số đo thời gian cho một số. Luyện tập chung. Vận tốc. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1: Tính

a) 2 giờ 12 phút x 4 =

b) 4 phút 15 giây x 5 =

c) 12 giờ 27 phút : 3 =

d) 21 phút 12 giây : 4 =

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 3 giờ 22 phút x 4 = 13 giờ 28 phút

b) 6,4 giây x 3 = 18,2 giây

c) 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút 3 giây

d) 16,5 giờ : 5 = 3,3 giờ

Bài 3: Tính:

a) (3 phút 15 giây + 1 phút 20 giây) x 3

b) ( 9 giờ 40 phút 1 giờ 24 phút) : 4

c) (2 phút 30 giây 3 3 phút 20 giây) : 3

d) (1 giờ 15 phút + 9 giờ 20 phút : 4) x 2

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một người thợ làm một số sản phẩm hết 1 giờ 15 phút. Người thợ đó làm xong 6 sản phẩm hết thời gian là:

A. 6 giờ 30 phút

B. 7 giờ 90 phút

C. 7 giờ 30 phút

D. 7 giờ 20 phút

Bài 5: Một máy bay bay được 1120km trong 1 giờ 45 phút. Tính vận tốc của máy bay đó.

Bài giải

Bài 6: Một người thợ làm một số sản phẩm hết 1 giờ 24 phút. Hỏi muốn làm xong 60 sản phẩm trong 10 ngày thì trung bình mỗi ngày người thợ đó phải làm máy giờ?

Bài giải

Bài 7: Quãng đường Hà Nội - Hải Dương là 56km. Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 7 giờ 6 phút, đến Hải Dương lúc 8 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ô tô.

Bài giải

Bài 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 3 giờ 30 phút + 2 giờ =

45 phút + 2 giờ 15 phút 2 =

b) 25,2 phút : 3 + 20 phút =

15 giây 6 phút 24 giây =

Tham khảo luyện tập thêm bài tập cuối tuần Toán 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 26 gồm 7 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 Chương 4 về nhân, chia số đo thời gian chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì 2 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
3 1.856
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm