Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 29

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 29

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 29 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 5 tuần 28 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán: Ôn tập về phân số, số thập phân. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1: Nối hai phân số bằng nhau

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 2:

a) Viết vào chỗ chấm số thập phân gồm:

· Hai đơn vị, ba phần mười, bảy phần trăm:

· Ba mươi tư đơn vị, hai mươi tám phân trăm:

· Không đơn vị, sáu phần nghìn:

b) Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

0, 5 = ..........

1,15 = ..........

\frac{7}{25}=..........

\frac{3}{5}=..........

Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 28%=.......

7%=..........

235%=............

b) \frac{3}{5}m=..........m

\frac{3}{2}km=.........km

\frac{37}{50}kg=...........kg

Bài 4: >, <, =

a. 21,5 ... 21,500

7,1 ... 7,09

0,679 ... 0,68

b. \frac{2}{3}......\frac{4}{7}

\frac{7}{11}.........\frac{7}{10}

\frac{15}{8}......\frac{30}{16}

Bài 5:

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2km =........m

300m = .......km

15cm = ..........dm

3kg =......g

50g =........kg

375kg =.........tấn

b) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

2m 8cm=..........m

12m 15mm = .......m

7km 20m =........km

3 tấn 5kg ........tấn

7 tạ 8kg ...........tạ

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Trong 60 lá cờ có 20 lá cờ màu xanh, 18 lá cờ màu đỏ, 12 lá cờ màu tím, 10 lá cờ màu vàng. Như vậy 1/5 số lá cờ có màu:

A. Xanh

B. Đỏ

C. Tím

D. Vàng

b) Trong các phân số \frac{4}{7};\frac{3}{5};\frac{5}{7};\frac{1}{4}phân số bé hơn \frac{2}{7}là:

A. \frac{4}{7}

B. \frac{3}{5}

C. \frac{5}{7}

D. \frac{1}{4}

Bài 7:

a) Viết các số 7,41; 7,54; 7,4; 7,45 theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Viết các số 46,09; 46,105; 46,15; 46,1 theo thứ tự từ lớn đến bé:

Bài 8: Viết phân số \frac{5}{8} thành tổng của hai phân số tối giản khác nhau (viết hai cách khác nhau).

Tham khảo luyện tập thêm bài tập cuối tuần Toán 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 29 gồm 7 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 Chương 5 về số tự nhiên, phân số chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì 2 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 1.383
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm