Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2: Tuần 4

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2: Tuần 4 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 2 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán, học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

1. Bài tập Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2: Tuần 4

Phần 1: Bài tập trắc nghiệm:

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

28 cm + 2 dm =?

A. 30 dm

B. 30 cm

C. 48 dm

D. 48 cm

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 28 + 37 > 37 + 28 …..

b) 28 + 37 = 37 + 28 …...

c) 28 + 37 < 37 + 28 ……

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Mỗi con vịt đẻ 8 quả trứng . Hỏi 3 con vịt đẻ bao nhiêu quả trứng?

a) 11 quả trứng ….

b) 24 quả trứng ….

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tính 8 dm + 1 cm + 2 cm =?

A. 11 dm

B. 11cm

B. 83 dm

D. 83 cm

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2: Tuần 4

A. 3 đoạn thẳng

B. 4 đoạn thẳng

C. 5 đoạn thẳng

D, 6 đoạn thẳng

Phần 2 – Tự luận

6. Điền số vào chỗ chấm rồi tính:

a) 8 + 3 = 8 + 2 + …

b) 8 + 5 = 8 + 2 + ….

c) 8 + 6 = 8 + …+….

d) 8+ 7 = 8 + …+…..

e) 8 + 8 = 8 + …+…

g) 8 + 9 = 8 +….+….

7. Sợi dây thứ nhất dài 48 cm . Sợi dây thứ hai dài 2 dm . Hỏi cả hai sợi dây đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

8. Một người bán được 29 gói mì thì còn lại 28 gói mì . Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu gói mì?

Bài giải

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

9. Viết số thích hợp vào ô trống:

8

+

 

=

15

 

+

8

=

17

2. Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2: Tuần 4

1. D 48 cm

2. b) 28 + 37 = 37 + 28 Đ

3. b) 8+ 8 + 8 = 24 ( quả) Đ

4. D. 83 cm

5. D. 6 đoạn thẳng

7. 48 + 20 = 68 (cm)

8. 28 + 29 = 57 (gói)

9.

8

+

7

=

15

9

+

8

=

17

Ngoài việc học trên lớp và tự học ở nhà, học sinh nên tổ chức hình thức học theo nhóm tại trường lớp, để dễ dàng thảo luận với nhau để tìm ra những đáp án trước những bài tập khó và có thể góp ý và sửa sai cho nhau, hình thành nên thói quen làm việc theo nhóm có hiệu quả.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2: Tuần 4. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau cùng các bài tập về chính tả, luyện từ câu trong Tiếng Việt lớp 2. Để các em có thể học tốt môn Toán, Tiếng Việt hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2 và các bài tập nâng cao Tiếng Việt lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 329
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm