Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 7 có đáp án - số 9 (từ 06/4 đến 11/4)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA MÔN: TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm) Thời gian làm bài: 25 phút
Học sinh chọn câu tr lời đúng nhất rồi ghi vào giấy làm bài; hoặc trả lời trên hệ
thống Online).
Câu 1: Cho
9
4
x
x
. Giá trị o của x sau đây thích hợp:
A. 6; 6 B. 9
C.
4 D. 3
Câu 2: Tìm x biết
3
x 1 125
.
A. x = -6 B. x = 5
C. x =
4 D. x=4
Câu 3: Cách viết o sau đây đúng:
A.
12,012,0
B.
12,012,0
C.
5
6
12,0
D.
12,012,0
Câu 4: Biết x y hai đại lượng tỉ lệ thuận nếu x=3 thì y= 0,5, khi đó hệ số tỉ lệ
của x đối với y là:
A.
1,5 B.
6
C. 6 D.
6
1
Câu 5: Tìm x y biết x:1 = y:2 x
y =
1. y chọn câu đúng:
A. x = 2 y = 1 B. x = 1 y = 2
C. x =
1 y =
2. D. x = 1 y =
2
Câu 6: Số đo ba góc của một tam giác lần lượt tỉ lệ với 2: 3: 4. Khi đó góc nhỏ nhất s
đo:
A.40
0
B. 25
0
C. 30
0
D. 20
0
Câu 7: Hãy chọn câu đúng:
A. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. B. Hai đường thẳng vuông góc t cắt
nhau.
C. Hai góc so le trong thì bằng nhau. D. Nếu
a b;b c
thì
a c
Câu 8: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì:
A.Vuông góc với nhau B. Song song với nhau
C.Cắt nhau D. Trùng nhau
Câu 9: Cho ba đường thẳng chỉ cắt nhau tại một điểm. Tổng số các cặp góc đối đỉnh (góc
nhỏ hơn góc bẹt) :
A.6 cặp B.4 cặp C.12 cặp D. 8 cặp
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 10: Cho tam giác ABC BA = BC,M trung điểm của AC.Tìm các cặp tam giác
bằng nhau
A.
BMA CMB
B.
C.
BMA BMC
D.
BAM MBA
Câu 11: Cho tam giác ABC biết:
B 2C
0
A 30
. y chọn câu đúng:
A.
0 0
ˆ
ˆ
50 ; 100B C
B.
0 0
ˆ
ˆ
120 ; 30B C
C.
0 0
ˆ
ˆ
120 ; 60B C
D.
0 0
ˆ
ˆ
100 ; 50B C
Câu 12 : Cho
ABC HIK
trong đó AB = 3cm,
0
50B
, BC = 5cm thì:
A. HI = 3cm;
0
50I
; IK = 5cm B. IK= 3cm;
0
ˆ
50H
; HK = 5cm
C. IK= 5cm;
0
ˆ
50K
; HI = 3cm D. HI= 5cm;
0
ˆ
50H
; IK = 3cm
II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Thời gian làm bài: 65 phút
Bài 1: (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a)
3 1 1
0,75 :3
5 3 6
b)
1 1 1
2 3,5 : 4 3
3 6 7
 
 
 
Bài 2: (1,0 điểm) Tìm x biết
a)
3 1 2
: x
4 4 5
b)
3
x 5 2
4
Bài 3: (1,5 điểm)
Điểm kiểm tra môn Toán của 24 học sinh lớp 7A được ghi lại theo bảng sau:
3
6
8
6
9
5
8
5
5
10
7
9
9
5
6
6
7
8
6
7
4
8
4
6
a) Dấu hiệu đây ?
b) Hãy lập bảng “tần số” tính số trung bình cộng
.
Bài 4: (0,5 điểm) Hưởng ứng tháng hành động môi trường xanh, sạch đẹp”. Biết 6
bạn làm công việc trồng hoa, cây cảnh cho bồn cây thì hết 3 giờ. Hỏi nếu 9 bạn ( với
năng suất làm việc như nhau) cùng làm công việc đó thì hết bao nhiêu thời gian ?
Bài 5: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC AB < AC
0
A 50
. Tia phân giác của góc A
cắt cạnh BC tại E. Trên AC lấy điểm I sao cho AI = AB. Qua C kẻ đường thẳng song
song với AE cắt tia BA tại D. Gọi H là giao điểm của BI AE.
a) Chứng minh EB = EI
b) Chứng minh
BI CD
c) Tính số đo góc ABH
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 7
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp
án
A
C
B
D
B
A
B
B
A
C
D
A
II/ PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
- Mọi cách giải khác nếu đúng thì vẫn cho điểm tối đa phần tương ứng.
- Bài:5 hình học không hình vẽ không chấm điểm.
Bài 1:)
(1,0 điểm)
a)
3 1 1
0,75 :3
5 3 6
1 1 1
20 3 6
7
60
0,25đ
0,25đ
b)
1 1 1
2 3,5 : 4 3
3 6 7
 
 
 
35 43
:
6 42
245
43
0,25đ
0,25đ
Bài 2:
(1,0 điểm) m x biết
a)
3 1 2
: x
4 4 5
1 2 3
: x
4 5 4
1 7
: x
4 20
1 7
x :
4 20
Vậy
5
x
7
0,25đ
0,25đ
b)
3
x 5 2
4
3
x 2 5
4
Suy ra
3
x 3
4
hoặc
3
x 3
4
3
x 3
4
3
x 3
4
9
x
4
15
x
4
Vậy
9
x
4
hoặc
15
x
4
0,25đ
0,25đ

Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 7 môn Toán

VnDoc tiếp tục giới thiệu tới các em học sinh Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 7 - số 9 (từ 06/4 đến 11/4). Tài liệu tổng hợp các bài tập Đại số 7 và Hình học 7 có đầy đủ đáp án cho các em tham khảo và luyện tập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 7

Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, học sinh nhiều tỉnh thành trên cả nước tiếp tục nghỉ học. Nhằm đảm bảo cho các em học sinh lớp 7 có tài liệu tự ôn ở nhà, VnDoc giới thiệu Phiếu bài tập tự ôn tại nhà lớp 7 với đầy đủ các môn theo từng tuần. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em học sinh học tập tốt hơn và không bị quên kiến thức trong thời gian nghỉ lâu dài do dịch corona. Đây cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra bài cho học sinh.

Ngoài Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 7 - số 9, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Tham khảo thêm:

Môn Toán:

Môn Văn:

Môn tiếng Anh:

Đánh giá bài viết
7 599
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 7 Xem thêm