Mẫu phiếu đăng ký đi công tác

1 8.032

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐI CÔNG TÁC

Mẫu phiếu đăng ký đi công tác là mẫu phiếu công tác được cá nhân lập ra và gửi tới ban giám đốc của công ty để đăng ký về việc đi công tác. Mẫu nêu rõ thông tin của người đăng ký, nội dung đi công tác, thời gian công tác, chi phí dự trù cho chuyến công tác, bản chi tiết của chuyến công tác... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đăng ký đi công tác tại đây.

Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài

Đơn xin thuyên chuyển công tác

Quy định chế độ công tác, công tác phí

Mẫu phiếu đăng ký đi công tác

Mẫu phiếu đăng ký đi công tác

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đăng ký đi công tác như sau:

Mẫu phiếu đăng ký đi công tác

Họ và tên nhân viên: .................................................................................................

Chức vụ, Bộ phận công tác: ......................................................................................

I. Nội dung đi công tác: ..........................................................................................

Khu vực công tác: ....................................................................................................

Thời gian công tác: ...................................................................................................

Các Công việc chính: ................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..……

III. Dự trù chi phí chuyến đi

Nội dung

Chi phí

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Phương tiện di chuyển

 

 

 

Chi phí lưu trú 

 

 

 

Tiền ăn và sinh hoạt phí

 

 

 

Dự trù chi phí phát sinh (chi phí vận chuyển, bốc dỡ …)

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

III. Chi tiết chuyến đi công tác

STT

Ngày

XÁC NHẬN CỦA NƠI ĐẾN

Ngày đi

Ngày về

Ký & Đóng dấu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............., ngày.....tháng.....năm.....

Người đề nghị

Trưởng bộ phận

Giám đốc

Đánh giá bài viết
1 8.032
Việc làm - Nhân sự Xem thêm