Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017

1 4.805

Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017

Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017 được ban hành kèm theo Công văn 603/BGDĐT-GDĐH Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng 2017. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin cá nhân của học sinh. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017 tại đây.

Mời các bạn tham khảo bên cạnh Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2017 dành cho mọi học sinh.

Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2017

Phiếu đăng ký tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2017

Công văn 981/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016

Thông tư 02/2016/TT-BGDĐT về Quy chế thi Trung học phổ thông Quốc gia 2016

Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017

Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017
Mẫu phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017

Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017 được cập nhật, trình bày cụ thể và rõ ràng dưới đây để các bạn tiện theo dõi nội dung. 

PHỤ LỤC 5
PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017
(Kèm theo công văn số: 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN
VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017

Ảnh 4x6

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

..................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0) Giới ..................

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh .................................................................

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

3. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi) ...................................................................

4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia) .............................................................

5. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): ..................................... Email: ...................

6. Nơi sinh (ghi tỉnh, thành phố) .................................................................................

7. Môn đoạt giải:................................... Loại giải, huy chương: .................................

8. Năm đoạt giải .......................................................................................................

9. Năm tốt nghiệp THPT ............................................................................................

10. Đăng ký ưu tiên xét tuyển (như hồ sơ đăng ký dự thi):

Thứ tự Mã trường
(chữ in hoa)
1  
2  
3  
4  
5  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường................................ đã khai đúng sự thật.

Ngày.......... tháng........ năm 2017

Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

Ngày....... tháng........ năm 2017

Chữ ký của thí sinh

Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh thuộc diện quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng cần nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia trong thời hạn từ ngày 01 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2017.

Sau khi có kết quả thi, nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ theo lịch tuyển sinh của Bộ. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

  • Phiếu đăng ký xét tuyển
  • Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Mẫu trên);
  • Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.
Đánh giá bài viết
1 4.805
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm