Phiếu đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức

1 380

Biểu mẫu đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Phiếu đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức được ban hành kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Nội dung của Phiếu đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức

(Cơ quan đánh giá)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 PHIẾU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SAU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

(Dành cho Thủ trưởng cơ quan sử dụng CBCCVC, Cựu học viên)

Kính chào Ông/Bà!

Nhằm đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), chúng tôi tiến hành lấy ý kiến phản hồi của cơ quan sử dụng cán bộ sau bồi dưỡng và cựu học viên về hiệu quả sau bồi dưỡng cho học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng: ……………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….

Các thông tin phản hồi của Ông/Bà sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!

_______________________________________________________________________

Câu 1. Dưới đây là các tiêu chí/chỉ báo đánh giá liên quan trực tiếp đến hiệu quả sau bồi dưỡng. Ông/Bà hãy lựa chọn mức đánh giá (con số) mà mình thấy phù hợp nhất về từng nội dung liên quan, đánh dấu X hoặc ü vào ô số đó.

Mức độ đánh giá

TT

Tiêu chí/ Chỉ báo

Mức độ đánh giá

j Hoàn toàn không cải thiện so với trước khi bồi dưỡng → s Cải thiện tốt

HQSĐT1. Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ

1.1.

Kiến thức chuyên môn của CB (CC,VC)

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

1.2.

Kiến thức nghiệp vụ của CB (CC,VC)

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

HQSĐT2. Kỹ năng

2.1.

CB (CC,VC) vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

2.2.

Kỹ năng giải quyết vấn đề của CB (CC,VC)

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

HQSĐT3. Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức sau bồi dưỡng

3.1.

Tính chủ động, tích cực của CB (CC,VC) trong công việc

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

3.2.

Tính trách nhiệm của CB (CC,VC) trong công việc

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

3.3.

Tinh thần hợp tác của CB (CC,VC) với đồng nghiệp

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

Câu 2. Những ý kiến đóng góp khác của Ông/Bà để nâng cao hiệu quả bồi dưỡng

Câu 3. Xin Ông/Bà cho biết một số thông tin cá nhân:

3.1. Giới tính: □ Nam □ Nữ 3.2. Tuổi: ………………………..

3.3. Thâm niên công tác trong công việc hiện tại: ………………………………..

Phiếu đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức

Phiếu đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức

Đánh giá bài viết
1 380
Thủ tục hành chính Xem thêm