Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc nhằm mục đích xin đề xuất cung cấp thêm thiết bị hoặc công cụ để phục vụ công việc đạt hiệu quả tốt hơn. Trước khi đề nghị xin cấp thêm thiết bị để phục vụ công việc, bạn cần làm phiếu đề xuất thiết bị và điền đầy đủ nội dung thông tin cần thiết trên phiếu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc tại đây.

1. Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc

Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc

Nội dung cơ bản của phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc như sau:

LOGO CÔNG TY

TÊN CÔNG TY:................................
Địa chỉ:..........................................
Điện thoại:.....................................

PHIẾU ĐỀ XUẤT

Ngày:… /… /…

Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY

* Nội dung đề xuất: ……………………………………………………………………………........

* Nhân viên đề xuất: ………………………………………………………………………….........

* Thuộc bộ phận: ………………………………………………………………………………….....

* Hàng hóa/văn phòng phẩm/tài sản/công cụ dụng cụ cần đề xuất: Giá chưa bao gồm VAT

STT

TÊN HÀNG HÓA/VĂN PHÒNG PHẨM/TÀI SẢN/CCDC

SỐ LƯỢNG

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

*Diễn giải: ……………………………………………………………………………………………....

*Thời gian cần thực hiện: ………………………………………………………………………………

Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT
(Ký, họ tên)
TRƯỞNG BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
DUYỆT GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)

2. Quy trình mua tài sản, trang thiết bị

2.1. Nhu cầu mua của các doanh nghiệp, tổ chức

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức có nguồn vốn lớn và làm kinh doanh hùng mạnh trên thị trường trước tiên đều đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất bao gồm các trang thiết bị, máy móc, vật dụng làm việc cho các phòng ban, trụ sở,… thuộc về doanh nghiệp.

Mặt khác, các doanh nghiệp, tổ chức đều sở hữu khối tài sản, trang thiết bị vô cùng lớn, tính riêng một trụ sở đã chứa đến hàng triệu các máy móc, các trang thiết bị chứ chưa nói tới các chi nhánh khác với mục đích phục vụ cho công việc và các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, vật dụng nào cũng có hạn sử dụng và thời gian hoạt động nhất định nên luôn cần tới sự bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa để có thể tiết kiệm ngân sách khi đầu tư mua tài sản mới thay vì sửa chữa chúng.

Chính vì vậy, có thể thấy nhu cầu mua tài sản, trang thiết bị của các doanh nghiệp, tổ chức hiện nay là vô cùng lớn và diễn ra thường xuyên. Các cá nhân trực tiếp quản lý và phụ trách về vấn đề này cần phải làm phiếu đề nghị sửa chữa và mua bán, sau đó gửi trực tiếp tới người đứng đầu bộ phận xác nhận, kiểm tra, tiếp theo chuyển lên ban giám đốc hoặc ban lãnh đạo để xét duyệt và xin chữ ký.

2.2. Báo giá

Báo giá là bước tiếp theo trong quy trình sửa chữa tài sản, trang thiết bị sau khi đã được ban giám đốc/ban lãnh đạo ký phiếu đề nghị.

Dựa trên căn cứ và cơ sở là phiếu đề nghị mua bán và sửa chữa, cá nhân chịu trách nhiệm về vấn đề này cần tìm hiểu và đánh giá các nhà cung ứng thích hợp trên thị trường theo các yếu tố sau đây:

  • Chất lượng vật tư, hàng hóa, tài sản, trang thiết bị
  • Thương hiệu, độ phổ biến nơi cung ứng vật dụng
  • Các phản hồi của khách hàng khác về nơi cung ứng
  • Các dịch vụ trước và sau khi ký hợp đồng
  • Tính pháp lý của nơi cúng ứng có hợp pháp hay không

Sau đó, cá nhân này sẽ lựa chọn nơi cung ứng đáp ứng các yêu cầu trên, liên hệ trực tiếp và xin báo giá với họ.

2.3. Lắp đặt

Sau khi đã lựa chọn cũng như báo giá với đối tác cung ứng, người đại diện hoặc cá nhân phụ trách sẽ gặp gỡ và ký kết hợp đồng với bên đối tác cung ứng trang thiết bị, vật tư, hàng hóa, vật dụng. Tiếp theo đó, bên cung ứng trang thiết bị sẽ cử đội ngũ nhân viên tới thực hiện lắp đặt theo yêu cầu của bên đề nghị để đảm bảo hợp đồng đang diễn ra chính xác và theo đúng quy trình.

Trong quá trình thực hiện lắp đặt, bộ phận hành chính của doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát, theo dõi toàn bộ quá trình lắp đặt để đảm bảo không xảy ra các trường hợp đi trái lại với hợp đồng.

Sau khi hoàn tất quá trình lắp đặt, đại diện bên doanh nghiệp và nhà cung ứng sẽ thỏa thuận tiếp và đi tới thống nhất, ký kết trên biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản.

2.4. Bảo trì và sửa chữa

Trong quá trình bảo hành và hợp đồng còn hiệu lực, bên đối tác hợp tác sẽ chịu trách nhiệm bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị, tài sản cho bên doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng.

Cụ thể, bên đối tác sẽ cử các nhân viên bảo trì tới sửa chữa cũng như bảo dưỡng cho các máy móc, thiết bị,… thuộc nhà cung ứng trên hợp đồng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
15 115.074
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm