Mẫu phiếu theo dõi tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp

Mẫu phiếu theo dõi tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp

Nhằm giúp bạn đọc trình bày các mẫu đơn, các biểu mẫu văn bản đúng quy định của nhà nước, Thư viện điện tử VnDoc.com đã tổng hợp các mẫu đơn, các biểu mẫu thành bộ sưu tập để các bạn tiện theo dõi. VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn phiếu theo dõi tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp được cập nhật mới nhất hiện nay, mời các bạn cùng tham khảo. Tiện lợi, dễ tìm kiếm và dễ sử dụng là điều mà VnDoc.com luôn mong muốn mang đến cho bạn đọc.

Cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Mẫu lời cảm ơn dùng trong báo cáo thực tập tốt nghiệp

Mẫu phiếu theo dõi tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp

Mẫu phiếu theo dõi tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu theo dõi tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết:

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ
THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

1. Tên đề tài:..............................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2. Cán bộ hướng dẫn:..................................................................................................

3. Sinh viên thực hiện đề tài:........................................................................................

MSSV:..................................................... Lớp:..........................................................

Chuyên ngành:............................................................................................................

Tháng thứ Ngày Nội dung Nhận xét của CBHD
(Ký tên)
1
2
3
Kiểm tra ngày:
.....................

Đánh giá mức độ công việc hoàn thành: ..............%

Được tiếp tục: ..... Không tiếp tục: .....

1
2
3

Xác nhận của cán bộ
hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

............, ngày ...... tháng ...... năm ......
Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Sau khi báo cáo tiến độ luận văn, học viên (HV) photo phiếu này thành 02 bản, 01 bản gửi về P. QLKH-ĐTSĐH, 01 bản HV giữ để hoàn thành các tháng còn lại và sẽ nộp chung với quyển luận văn khi kết thúc thời gian thực hiện luận văn.

Đánh giá bài viết
1 872
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm