Phiếu thu bằng tiếng Anh

Phiếu thu bằng tiếng Anh - Receipt

Mẫu chứng từ phiếu thu bằng tiếng Anh được là mẫu văn bản kế toán được lập dựa trên một nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền mặt. Mẫu phiếu thu này sử dụng trong các doanh nghiệp, nhà hàng dành cho khách nước ngoài hoặc các nghiệp vụ liên quan. Mời bạn đọc tải mẫu phiếu thu mới nhất được ban hành theo chuẩn mực kế toán hiện hành.

Phiếu thu chuẩn

Phiếu chi

Phiếu xuất kho

Phiếu nhập kho

Company
Address

RECEIPT

No: ......................... Account: ...................
Date: ................... Crsp acct: ................

Payer: ...............................................................................................................................................

Address: ............................................................................................................................................

For: ....................................................................................................................................................

Amount: ..............................................................................................................................................

In words: ..............................................................................................................................................

Enclosure: ......................................................................................................................... document(s)

Chief accountant
(Sign, full name)
Settlement account
(Sign, full name)
Cashier
(Sign, full name)
Payer
(Sign, full name)

Received the amount (in words):................................................................................................................

Date:........................................

Đánh giá bài viết
1 33.257
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm