Phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH

1 17.146

Mẫu phụ lục thành viên gia đình tham gia BHXH

Mẫu phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH bao gồm các thông tin về: Họ và tên, mã số BHXH, ngày tháng năm sinh, nơi cấp giấy khai sinh, số CMND/thẻ căn cước.... Dựa vào mẫu này, người lao động có thể tự tra cứu các thông tin về quá trình đóng BHXH. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung mẫu phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH như sau:

Phụ lục: Thành viên hộ gia đình

Họ và tên chủ hộ:.....................................Số điện thoại (nếu có)............................................

Số sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú):............................................................................................

Địa chỉ:......................................Thôn (Bản, tổ dân phố) Xã (phường, thị trấn).......................

Huyện (quận, thị xã, TP thuộc tỉnh):.............................Tỉnh (Tp):...........................................

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày, tháng, năm sinh

Gii tính

Nơi cấp giấy khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

S CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

1

               

2

               

3

               

...

               

(Ghi chú: Người kê khai có thể tra cứu Mã s BHXH và Mã hộ gia đình tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn)

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

... ngày ……. tháng …… năm ……….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 Mẫu phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH

Phụ lục thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm

Đánh giá bài viết
1 17.146
Bảo hiểm Xem thêm