Quá trình truyền tin qua xinap

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Quá trình truyền tin qua xinap. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Sinh học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

1. Khái niệm quá trình truyền tin qua xinap

- Xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với các tế bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến…

2. Phân loại quá trình truyền tin qua xinap

- Có hai loại xinap: xinap hóa học và xinap điện. Trong đó, xinap hóa học là loại xinap phổ biến ở động vật (Một xinap hóa học có cấu tạo gồm màng trước, màng sau, khe xinap và chuỳ xinap. Chuỳ xinap có các bóng xinap chứa chất trung gian hóa học).

3. Quá trình truyền tin qua xinap hóa học

- Quá trình truyền tin qua xinap hóa học bao gồm các giai đoạn sau:

+ Xung thần kinh lan truyền đến chuỳ xinap và làm Ca2+ đi vào trong chuỳ xinap

+ Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hóa học đi qua khe xinap đến màng sau.

+ Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành và lan truyền đi tiếp.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Quá trình truyền tin qua xinap. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 73
Chuyên đề Sinh học lớp 11 Xem thêm