Quảng cáo truyền hình trong kinh tế thị trường - Ebook

1 4.648

Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả quyển sách "Quảng Cáo Truyền Hình Trong Kinh Tế Thị Trường" của Giáo Sư Đào Hữu Dũng. Có thể xem đây là một cẩm nang cho các nhà kinh doanh lẫn các nhà chuyên môn làm quảng cáo. Bởi vì nó chứa đựng những khái niệm, kiến thức cơ bản, vừa lý thuyết vừa cụ thể thực dụng.

Đánh giá bài viết
1 4.648

Video đang được xem nhiều

Kinh tế - Xã hội Xem thêm