Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát

1 474

Công tác tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân 

Quyết định 494/QĐ-VKSTC (có hiệu lực từ ngày 01/9/2016) việc tuyển dụng công chức vào ngành Kiểm sát nhân dân có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển công chức, ngoài đáp ứng các điều kiện của Luật cán bộ, công chức 2008, còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

 • Về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: Không vi phạm quy định của Ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
 • Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ đại học trở lên hệ chính quy đúng chuyên ngành cần tuyển.
 • Trường hợp vị trí cần tuyển không yêu cầu trình độ đại học hoặc ở địa bàn có khó khăn về nguồn tuyển dụng thì đơn vị cần tuyển báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định.
 • Về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật.
  • Nam cao từ 1,60 m, nặng từ 50 kg trở lên;
  • Nữ cao từ 1,55 m, nặng từ 45 kg trở lên.
 • Về độ tuổi tuổi:
  • Từ đủ 18- 35 tuổi đối với Nam và từ đủ 18 - 30 tuổi đối với Nữ;
  • Trường hợp tuyển dụng là người có trình độ đào tạo từ Đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ≥ 05 năm hoặc cán bộ, công chức từ ngành khác chuyển đến ngành Kiểm sát nhân dân thì độ tuổi không quá 50 tuổi đối với Nam và không quá 45 tuổi đối với Nữ.

Hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng được thực hiện không quá 02 kỳ trong một năm. Việc tuyển dụng công chức được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

Thi tuyển

Căn cứ vào Kế hoạch tuyển dụng được Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao phê duyệt, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức của cấp mình để tiến hành sơ tuyển, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, báo cáo VKSND tối cao thẩm định, phê duyệt để tổ chức thi tuyển.

Xét tuyển

 • Các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc diện được xét tuyển.
 • Riêng đối với VKSND cấp tỉnh có trụ sở đóng trên địa bàn cấp huyện thuộc diện xét tuyển thì được xét tuyển. Nghiêm cấm việc điều động công chức được xét tuyển khi chưa đủ 05 năm công tác đến địa bàn không thuộc diện xét tuyển.

Căn cứ vào các địa bàn thuộc diện xét tuyển và Kế hoạch tuyển dụng được VKSND tối cao phê duyệt, VKSND cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét tuyển công chức của cấp mình để tiến hành tiếp nhận hồ sơ, sơ tuyển, báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao thẩm định, phê duyệt để tổ chức xét tuyển.

Ưu tiên tuyển dụng:

 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Cộng 30 Điểm vào tổng số Điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
 • Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Cộng 20 Điểm vào tổng số Điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
 • Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND; đội viên thanh niên xung phong; đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ Đoàn, Hội có thời gian công tác Đoàn, Hội từ 03 năm liên tục trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Người có Bố đẻ, Mẹ đẻ (kể cả Bố nuôi, Mẹ nuôi được pháp luật công nhận) là công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả những người đã nghỉ việc hưởng chế độ BHXH hoặc đã chết): Được cộng 10 Điểm vào tổng số Điểm thi tuyển hoặc xét tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển thi công chức

 • Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (Theo mẫu);
 • Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (Theo mẫu);
 • Bản sao giấy khai sinh;
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe;
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có);
 • Bản cam kết công tác tại đơn vị được tuyển dụng từ 05 năm trở lên đối với trường hợp xét tuyển.
Đánh giá bài viết
1 474
Thủ tục hành chính Xem thêm