Quy định mới về thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2016

1 150

Quy định mới về thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2016

Quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2016. Thông tư 195/2015/TT-BTC có điểm gì mới về đối tượng chịu thuế, giá tính thuế, khấu trừ thuế ... Ngày 24/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Một số nội dung mới của Thông tư này so với Thông tư 05/2012/TT-BTC như sau:

Thông tư 36/2016/TT-BTC quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thác dầu khí

Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 801/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Quy định mới về thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2016

1. Về đối tượng chịu thuế

So với quy định trước đây, đối tượng chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Thông tư 195/2015/TT-BTC không bao gồm: "Nap-ta (naphtha), condensate, chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác dùng làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm (trừ sản xuất xăng) do cơ sở sản xuất sản phẩm trực tiếp nhập khẩu;

Nap-ta (naphtha), condensate, chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác do cơ sở sản xuất ra nap-ta (naphtha), condensate, chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác trực tiếp bán ra cho cơ sở sản xuất khác để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm (trừ sản xuất xăng)" (khoản 6 Điều 3 Thông tư 05/2012/TT-BTC).

2. Về giá tính thuế

  • Khoản 1 Điều 5 Thông tư 195/2015/TT-BTC Bổ sung quy định về giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng các loại) do cơ sở kinh doanh nhập khẩu bán ra.
  • Điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 195/2015/TT-BTC sửa đổi tỷ lệ % khống chế về giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) so với giá bán của cơ sở kinh doanh thương mại từ 10% xuống 7% (điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 05/2012/TT-BTC), đồng thời làm rõ cách xác định thế nào là cơ sở kinh doanh thương mại.

"Cơ sở kinh doanh thương mại quy định tại điểm này là cơ sở không có quan hệ công ty mẹ, công ty con, hoặc công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất và là cơ sở đầu tiên trong khâu lưu thông thương mại có hợp đồng mua bán hàng hóa với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hoặc có hợp đồng mua bán hàng hóa với công ty mẹ, công ty con, công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB. Quan hệ công ty mẹ, công ty con được xác định theo quy định của Luật doanh nghiệp".

  • Thông tư 195/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính thuế đối với trường hợp cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô dưới 24 chỗ bán hàng cho các cơ sở kinh doanh thương mại (điểm c khoản 1 Điều 5).
  • Tại khoản 10 Điều 5 Thông tư 195/2015/TT-BTC bổ sung làm rõ giá tính thuế TTĐB đối với mặt hàng thuốc lá "Riêng đối với mặt hàng thuốc lá giá tính thuế TTĐB bao gồm cả khoản đóng góp bắt buộc và kinh phí hỗ trợ quy định tại Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá".

3. Điều kiện khấu trừ thuế

Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC, quy định:

Việc khấu trừ tiền thuế TTĐB được thực hiện khi kê khai thuế TTĐB, thuế TTĐB phải nộp được xác định theo công thức sau:

Số thuế TTĐB phải nộp = Số thuế TTĐB của hàng hoá chịu thuế TTĐB được bán ra trong kỳ - Số thuế TTĐB đã nộp đối với hàng hóa, nguyên liệu ở khâu nhập khẩu hoặc số thuế TTĐB đã trả ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng hoá được bán ra trong kỳ.

Trước đây, Điều 8 Thông tư 05/2012/TT-BTC quy định việc khấu trừ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện khi kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp được xác định theo công thức:

Số thuế TTĐB phải nộp = Số thuế TTĐB phải nộp của hàng hoá chịu thuế TTĐB xuất kho tiêu thụ trong kỳ - Số thuế TTĐB đã nộp hoặc đã trả ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kỳ

4. Về nơi kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của các doanh nghiệp sản xuất xăng sinh học

Thông tư 195/2015/TT-BTC quy định đối với các doanh nghiệp được phép sản xuất xăng E5, E10, việc kê khai nộp thuế, khấu trừ thuế TTĐB được thực hiện tại cơ quan thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết trong kỳ của xăng E5, E10 được bù trừ với số thuế TTĐB phải nộp của hàng hóa, dịch vụ khác (khoản 2 Điều 8).

Thông tư 05/2012/TT-BTC trước đây không quy định về vấn đề này.

Đánh giá bài viết
1 150
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm