Quy định trách nhiệm nêu gương

1 90

Trung ương thảo luận về Quy định trách nhiệm nêu gương

Ngày làm việc thứ 4 của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 12 hôm nay thảo luận về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, uỷ viên Ban Chấp hành TƯ.

Sáng nay, Trung ương làm việc tại tổ thảo luận về quy định này và bàn về việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng.

Buổi chiều, các đại biểu làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận về 2 nội dung nêu trên.

Dự thảo Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, uỷ viên Ban Chấp hành TƯ có 4 điều. Trong đó đáng chú ý là điều 2 và điều 3.

Điều 2 của dự thảo quy định từng ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành TƯ cùng với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên còn phải thật sự gương mẫu thực hiện 10 nội dung khác.

Trong 10 nội dung này có quy định ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH TƯ chủ động từ chức khi không đủ điều kiện, uy tín hoặc để cán bộ cấp dưới trực tiếp tham nhũng, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng...

Điều 4 nhấn mạnh, từng ủy viên phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống 9 biểu hiện, hành động.

Trong đó có việc kiên quyết chống "tư duy nhiệm kỳ", cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền...

Từng ủy viên phải kiên quyết chống lạm quyền, lộng quyền, tham vọng quyền lực; kiên quyết chống lợi dụng DN hoặc để DN lợi dụng; liên kết lập "sân sau ”; chống việc sử dụng tiền, tài sản của DN làm giàu bất chính, du lịch nước ngoài, chơi golf...

Mục đích của Quy định là đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và trở thành nếp văn hoá của của mỗi cán bộ, đảng viên; Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu cùa cán bộ, đảng viên; Góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...

Việc thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương sẽ được gắn với kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.

Dự kiến ngày mai, Bộ Chính trị tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý thảo luận, sau đó Ban chấp hành TƯ sẽ biểu quyết thông qua.

Đánh giá bài viết
1 90

Video đang được xem nhiều

Cơ cấu tổ chức Xem thêm