Quy trình một buổi họp phụ huynh

4 12.934

Quy trình một buổi họp phụ huynh

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết quy trình một buổi họp phụ huynh để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ quy trình tổ chức một buổi họp phụ huynh, từ khâu chuẩn bị cho tới quy trình tổ chức họp phụ huynh và tổng kết cuối buổi họp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết quy trình một buổi họp phụ huynh tại đây.

Biên bản họp phụ huynh học sinh cuối năm

Mẫu giấy mời họp phụ huynh

Biên bản họp phụ huynh đầu năm

Kế hoạch họp phụ huynh đầu năm

Nội dung họp phụ huynh

QUY TRÌNH MỘT BUỔI HỌP PHỤ HUYNH

I. Chuẩn bị

- Giấy mời (Thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung, mục đích...)

- Lực lượng phục vụ (vệ sinh, nước uống, ...)

- Chuẩn bị tài liệu phụ cuộc họp

II. Tổ chức cuộc họp

- Ổn định tổ chức

- Nêu nội dung cuộc họp

- Cử người ghi biên bản

- Tuyên bố lí do

- Điểm danh

- Tiến hành cuộc họp theo nội dung đã chuẩn bị

Nếu là đầu năm học mới:

Giáo viên chủ nhiệm cần phổ biến những quy định của trường, của lớp (phương hướng, mục tiêu hoạt động trong năm học...)

Giới thiệu ban cán sự lớp

Thông báo những hoạt động của trường, của lớp sẽ thực hiện trong năm học.

Nêu những nét nổi bật của học sinh trong lớp

Lấy ý kiến đóng góp của phụ huynh

Nếu và thu các khoản đóng góp (nếu có)

Bầu hội trưởng hội phụ huynh

Nếu là cuối năm học

Thông báo kết quả học tập của học sinh, những đặc điểm lớn của học sinh cho phụ huynh (những mặt ưu điểm, nhược điểm, học sinh giỏi, ngoan, học sinh cá biệt,.. Có thể gặp gỡ riêng phụ huynh học sinh nếu thấy cần thiết....)

Thông báo các khoản đã chi của lớp, của hội phụ huynh

Tổng kết các họat động của lớp và của hội phụ huynh

Lấy ý kiến đóng góp và kiến nghị của phụ huynh học sinh

III. Tổng kết

- Tổng kết lại những điểm chính trong cuộc họp

- Đọc lại biên bản cuộc họp, thông qua biên bản cuộc họp.

Đánh giá bài viết
4 12.934
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm